Slopen

Belastingdienst gaat controleren op de Wet DBA

Datum: 3 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 6 maart 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Belastingdienst gaat extra controleren op naleving van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Sinds oktober is er al sprake van een verscherpt toezicht, maar vanaf 1 januari gaan er ook extra controles plaatsvinden bij opdrachtgevers. Wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Belastingdienst meer handhaven bij opdrachtgevers. Dat betekent dat zij correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kunnen opleggen, eventueel met een boete. Voor ze handhaven, zullen zij altijd toezicht uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een bedrijfsbezoek of boekenonderzoek.

In oktober 2019 is al gestart met dit verscherpte toezicht. De Belastingdienst handhaaft alleen als zij jou als kwaadwillend zien of als er aanwijzingen zijn gegeven die je niet opvolgt. Je bent kwaadwillend als je 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat je weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking'. Je kan dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opgelegd krijgen. 

De Belastingdienst moet bewijzen dat er sprake is van drie dingen: ​een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Dit zorgt meestal voor een oneigenlijk voordeel of tast het speelveld op een oneerlijke manier aan. Het toezicht bestaat uit controles, meestal controles loonheffingen.

Krijg je aanwijzingen?
Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, maar is er geen sprake van kwaadwillendheid? Dan handhaaft de belastingdienst nog niet, maar geeft wel aanwijzingen. Je moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om: de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, of de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de aangifte.

Hiervoor krijg je meestal drie maanden de tijd. Stelt de belastingdienst na die termijn vast dat je de aanwijzingen niet of niet voldoende hebt opgevolgd en is er nog steeds sprake van een (fictieve) dienstbetrekking? Dan kan de belastingdienst gaan handhaven.

Is er geen sprake van een van deze twee situaties? Dan wordt de handhaving uitgesteld tot 1 januari 2021. Het kabinet wil op deze datum nieuwe wet- en regelgeving invoeren die de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) vervangt.