grondbank

Belangrijkste veranderingen op een rij

Datum: 3 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 11 maart 2020
Door: André de Swart
Het nieuwe jaar is begonnen en dit brengt de nodige veranderingen met zich mee. We zetten de negentien belangrijkste veranderingen voor je op een rij:

1. Nieuwe voorwaarden kleineondernemersregeling (KOR).
Kleine ondernemers met een jaarlijkse omzet van maximaal 20.000 euro kunnen vanaf 2020 een vrijstelling krijgen van omzetbelasting. Dit is onderdeel van de vernieuwde kleineondernemersregeling.

2. Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken.
Vanaf 1 januari 2020 moeten eenmanszaken op facturen en hun website een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) vermelden. Als het goed is heb je dit nieuwe nummer in 2019 van de Belastingdienst ontvangen.

3. Meer onbelaste vergoedingen in werkkostenregeling.
De werkkostenregeling voor onbelaste vergoedingen wordt per 1 januari 2020 verruimd. Werkgevers kunnen dan tot 2.000 euro meer aan onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De verruiming geldt voor de eerste 400.000 euro van de loonsom.

4. Lage tarief vennootschapsbelasting omlaag.
In 2020 wordt het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot eerdere plannen niet verlaagd: het blijft 25 procent. Het tarief voor het deel van de winst tot en met 200.000 euro daalt. Dit lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat naar 16,5 procent in 2020 (was 19,0 procent in 2019).

5. Tarief aanmerkelijk belang (box 2) omhoog.
Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat van 25 procent naar 26,25 procent in 2020.

6. Twee schijvenstelsel inkomstenbelastingen.
In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hiermee verandert ook het belastingtarief. Tot 68.507 euro is het 37,35 procent en hierboven is het 49,5 procent.

7. Afbouw aftrekposten inkomstenbelasting.
In 2020 wordt (net als bij de eigen woning) het tarief van de enkele aftrekposten ook geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan 68.507 euro. In 2020 is nog maximaal 46 procent aftrekbaar. Voorbeelden van aftrekposten zijn: zelfstandigen aftrek, meewerkaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling.

8. Zelfstandigenaftrek daalt.
Vanaf 2020 daalt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs naar 5.000 euro in 2028. Dat gebeurt in acht stappen van 250 euro en één stap van 280 euro. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van 7.280 euro naar 7.030 euro.

9. Investeringsaftrek (EIA en MIA/VAMIL).
De Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA/VAMIL) geldt in 2020 ook voor investeringen die de uitstoot van CO2 verminderen. Bijvoorbeeld: Investeringen in elektrisch aangedreven mobile werktuigen. 

10. Stimulering DuurzameEnergie (SDE++).
In maart 2020 kan voor het laatst gebruik gemaakt worden van de oude SDE+ regeling. In de loop van 2020 wordt de regeling aangepast in SDE++ die minder gunstig zal zijn dan de huidige regeling.

11. Fiscale bijtelling elektrische auto van de zaak.
De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2020 omhoog van 4 procent naar 8 procent over de nieuwprijs van de auto. Is de prijs hoger dan 45.000 euro, dan is de bijtelling 22 procent.

11. Vrijstelling elektrische bestelauto en plug-in Hybrides.
De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor elektrische bestelauto’s en plug-in hybrides blijft bestaan tot 2025. Deze fiscale voordelen gelden op dit moment al tot 1 januari 2021. Als je een volledig elektrische bestelauto heeft betaalt u dus geen wegenbelasting tot 2025. Heb je voor jouw bedrijf een bestelauto die op benzine en diesel rijdt? Dan ga je de komende jaren iets meer wegenbelasting betalen.

12. Vereenvoudiging fiets van de zaak.
Er komt een standaardbedrag voor de afkoop van het privégebruik van een fiets van de zaak. Dit betekent dat jouw personeel jaarlijks 7 procent van de waarde van de adviesprijs van de fiets bij hun inkomen moet bijtellen. Kilometers bijhouden is dan niet meer nodig. Lees voor meer informatie de bijlage bij dit bericht.

13. WBSO flexibeler.
De Aanvraag voor innovatieregeling WBSO wordt flexibeler. Er kan vaker een aanvraag worden ingediend en de aanvraag hoeft minder lang van te voren worden ingediend.

14. Geen assurantiebelasting bij brede weersverzekering.
Boeren kunnen zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreem weer. Zij hoeven over de brede weersverzekering vanaf 2020 geen 21 procent assurantiebelasting meer te betalen.

15. Bijstandsregeling BBZ.
De Bijstandsregeling Zelfstandigen wordt per 2020 eenvoudiger.

16. De AOW-leeftijd stijgt minder snel. 
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2020 minder snel omhoog dan volgens de huidige wetgeving. De AOW-leeftijd is in 2020: 66 jaar en 4 maanden. Dat was in 2019 ook zo.

17. Verhoging Opslag Duurzame Energie.
Naast energiebelasting betaal je op de levering van energie een heffing voor de stimulering van duurzame energie. De energieleverancier int de heffing via de jaarlijkse energierekening en draagt deze af aan de Belastingdienst. De tarieven worden zo dat de lasten voor tweederde deel door bedrijven worden opgebracht. Nu is dat nog de helft.

18. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt er nieuw ontslagrecht en verandert de WW-premie.

19. BTW-regels binnen EU eenvoudiger.
Die btw-regels zijn vanaf 1 januari 2020 voor de verschillende EU-landen hetzelfde. Met deze aanpassing worden knelpunten opgelost die door ondernemers worden ervaren in de huidige btw-regelgeving. Daarnaast helpt de vereenvoudiging om btw-fraude tegen te gaan.

Meer informatie
We hebben hier een aantal wijzingen gebundeld, maar er zijn er uiteraard meer. Heb je vragen over deze wijzigingen of andere neem dan contact op met onze Ondernemerslijn, 033 247 49 99 of [email protected]. Heb je meer hulp nodig of uitgebreider advies dan kun je een beroep doen op onze Adviesdienst, Cumela Advies, via 033 247 49 40 of  [email protected].