vaste mest

1 oktober gaan nieuwe regels mestwegen in

Datum: 25 september 2019
Laatst bijgewerkt: 18 maart 2020
Door: Richard Wolting
Per 1 oktober treden de in januari 2019 gepubliceerde nieuwe regels over het weegbewijs of weegbriefje in werking. Voldoet je al aan de nieuwe regels?

De regels verplichten de vervoerder om het bewijs van wegen te hebben en dit ook bij de vracht in het voertuig te hebben gedurende het vervoer van de vracht. Het bewijs mag zowel op papier of elektronisch zijn en moet na afloop van het vervoer in de mestadministratie van de vervoerder worden opgenomen.

Nettogewicht belangrijk
Het bewijs van het wegen van een vracht kan uit meerdere elementen bestaan, zoals een bewijs van de leegweging en een bewijs van de volweging. Steeds moet uit de gezamenlijke bewijzen het nettogewicht van de vracht blijken.

Op een weegbewijs van een aanboord-weegsysteem dienen de volgende gegevens te staan:

  • Gewicht.
  • Datum en tijdstip wegen.
  • Identificatie weeginstallatie, dit kan bestaan uit het kenteken van het voertuig waarin de mest wordt geladen, het combinatienummer of het unieke registratienummer van de weeginstallatie. 

Op een weegbewijs van een weegbrug dienen de volgende gegevens te staan:

  • Gewicht.
  • Datum en tijdstip wegen.
  • Identificatie weeginstallatie.
  • Kenteken van het transportmiddel waarin de vracht wordt of is geladen.

Praktische consequentie voor aanboord-weegsystemen is dat in een deel van de gevallen de software in de weegcomputer moet worden aangepast. Afhankelijk van de weegcomputer kan het zo zijn dat het weegsysteem opnieuw moet worden geijkt. Daarom is op 31 januari 2019 ook besloten dat deze wijziging pas in zal gaan per 1 oktober 2019 in, zodat vervoerders de tijd hebben gehad om hun aanboord-weegsystemen te laten aanpassen en zo nodig opnieuw te laten ijken.

Aanpassen weegsysteem
Kijk op de website van de leverancier voor meer informatie over het wel of niet moeten laten aanpassen en herijken van uw systeem. Heeft u het systeem nog niet laten aanpassen, dan is het belangrijk dit alsnog zo snel mogelijk te laten doen. Dat kan door naar de leverancier te gaan om het aanboord-weegsysteem te laten aanpassen. Dit moet voor 1 oktober 2019 zijn gedaan.

Niet alle weegsystemen kunnen nog aan deze nieuwe eisen worden aangepast. Daarom is voorgeschreven dat de leverancier publiek aangeeft voor welke weegsystemen de software niet meer kan worden geüpdatet. In die gevallen kan worden gewerkt met uniek genummerde weegbriefjes waarop het unieke keuringsnummer en het adres van de weeginstallatie is voorgedrukt. Dit zorgt ervoor dat altijd herleidbaar is met welk weegwerktuig de weging heeft plaatsgevonden.

Reacties van leveranciers van weegsystemen
We hebben een aantal leveranciers van weegsystemen gevraagd of al hun weegsystemen kunnen worden aangepast.


Meer informatie 
Heb je vragen? Stel ze aan de CUMELA-Ondernemerslijn: (033) 247 49 99 of mail naar [email protected]. Wij helpen je graag verder.