zwaailicht

Deel je mening over certificering ecologisch bermbeheer

Datum: 21 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2020
Door: Nico Willemsen
De Vlinderstichting heeft met Groenkeur een enquête opgezet over ecologisch bermbeheer (Kleurkeur). Ze horen graag hoe dit voor jou het beste kan worden ingepast in jouw manier van werken. Bijvoorbeeld toegevoegd aan een bedrijfscertificaat als Groenkeur incl. ISO9001, als apart certificaat of als richtlijn zonder certificering. Er is een enquête voor opdrachtnemers en een voor opdrachtgevers.
sinusbeheer

Toename vraag Ecologisch Bermbeheer
In Nederland worden de meeste bermen onderhouden door cumelaondernemers. Opdrachtgevers vragen steeds vaker om deze bermen op ecologisch verantwoorde wijze te onderhouden om de aanwezige flora en fauna zo goed mogelijk in stand te houden of verder te laten ontwikkelen. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld bepaalde maaitechnieken worden verboden of voorgeschreven, of dat bepaalde gedeeltes tijdelijk niet worden gemaaid. Het zogenaamd sinusmaaien. Ook vereist dit extra kennis van medewerkers over specifieke soorten en te nemen maatregelen. Het volgen van een cursus, verzorgd door de Vlinderstichting, is hier onderdeel van.

Technische Commissie Kleurkeur
De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben met belanghebbenden, waaronder Cumela, richtlijnen ontwikkeld voor Ecologisch Bermbeheer. De organisaties willen nu toetsen of de inhoud van het schema, met als doelstelling het in stand houden of verbeteren van de biodiversiteit, haar doel bereikt. De partijen zijn hiervoor ook op zoek naar verbeterpunten. Zo komen vragen aan bod als: Bevorderen de richtlijnen het gewenste doel? Zijn ze goed uitvoerbaar? Zitten er belemmeringen in? Is een koppeling met bestaande certificaten handig?

Vul de enquête voor opdrachtgevers óf opdrachtnemers in
We vragen betrokkenen bij Ecologisch Bermbeheer, ook als jij geen gebruik gemaakt hebt van Kleurkeur, om de enquête in te vullen. De uitkomsten worden dit najaar besproken met de Technische Commissies Kleurkeur en Groenvoorziening en het College van Deskundigen. Zo kunnen we tot een definitief besluit komen over de invulling van Ecologisch Bermbeheer.

Doordat veel cumelabedrijven werkzaam zijn in bermbeheer is het van groot belang dat we jouw mening horen. Heb je vragen, nodigen we je van harte uit contact op te nemen met de Ondernemerslijn via 033 247 49 99. 

Enquête opdrachtnemers

Enquête opdrachtgevers