In kort bestek - Recht op schadevergoeding na fout in aanbesteding

Datum: 7 september 2022
Laatst bijgewerkt: 7 september 2022
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
In elke editie van vakblad Grondig geeft Geralde Bouw-van de Bunt (adviseur juridische & GWW-zaken) antwoord op een vraag van een cumelaondernemer. In deze column een vraag over de vergoeding van gemiste inkomsten door de aanbestedende dienst.

Beste Geralde,

De aanbestedende dienst heeft een fout gemaakt in de procedure en deze wordt nu ingetrokken. Kan ik als potentiële winnaar nu gemiste inkomsten laten vergoeden door de aanbestedende dienst?

Beste aannemer,

Recentelijk werd een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Den Haag die over dit vraagstuk ging. Connexxion procedeerde via het Europese Hof van Justitie en tot en met de Hoge Raad over een aanbestedingsfout van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Connexxion won de zaak, omdat het ministerie de winnende combinatie had moeten uitsluiten vanwege een sanctie voor verboden kartelafspraken. Vervolgens volgde er een nieuwe aanbesteding en opnieuw won deze combinatie. Connexxion was het hier niet mee eens, startte een nieuwe rechtszaak en vorderde daarbij een schadevergoeding vanwege de gemiste winst.

Connexxion verloor deze. Bij de eerste aanbestedingsprocedure zou de opdracht namelijk in geen geval aan Connexxion zijn gegund, omdat er sprake was van een gebrekkige aanbesteding, wat zou hebben geleid tot intrekking en heraanbesteding. Zonder misgelopen opdracht had Connexxion ook geen winst misgelopen.

Het ministerie had niet voor heraanbesteding gekozen, maar de rechter toetste wel of Connexxion de hypothetische heraanbesteding zou hebben gewonnen en daardoor schade zou hebben geleden. De rechter was er niet van overtuigd dat Connexxion zou hebben gewonnen, omdat zij in werkelijkheid zowel de eerste als de tweede aanbesteding van de combinatie had verloren en de rechter niet kon overtuigen dat het bij een hypothetische heraanbesteding anders zou zijn afgelopen.

Kortom, wanneer de uitkomst van een onrechtmatige gunning het intrekken van de aanbesteding is, is het bijna onmogelijk om gemiste winsten vergoed te krijgen door de aanbestedende dienst. Wanneer de inschrijving van de nummer één ten onrechte niet ongeldig wordt verklaard en de aanbesteding wel in stand blijft, heeft de nummer twee overigens meer kansen. Eerder dit jaar nog werd de gemeente Den Helder tot een schadevergoeding van ongeveer een ton veroordeeld vanwege misgelopen werk.

Cumela Advies

Geralde Bouw-Van de Bunt

Adviseur Juridische Zaken