Column - Werken moet lonen

Datum: 20 april 2022
Laatst bijgewerkt: 20 april 2022
Door: Jacqueline Tuinenga
In deze column schrijf ik maandelijks over cao-gerelateerde onderwerpen. Er zijn natuurlijk ook onderwerpen die we in de cao niet kunnen regelen, maar voor jou als ondernemer ook van groot belang zijn. Als die de arbeidsvoorwaarden raken, krijgen die hier toch een podium.

Al een aantal jaren brengen we het onderwerp ‘werken moet lonen’ onder de aandacht van de politiek. Met wisselend succes is er aandacht voor, maar tot op heden heeft deze aandacht niet geleid tot wat wij een succes zouden noemen, namelijk een aanpassing van het systeem. Ook in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 hebben we hier aandacht voor gevraagd. Een van de flyers die Cumela heeft verspreid onder (aspirant-)Kamerleden en politieke partijen ging over dit onderwerp. Er zijn enkele subonderwerpen waarvoor we met name aandacht vragen. Zo moet niet alleen het gat tussen bruto en netto loon kleiner worden gemaakt, ook de afdrachten over met name overwerk moeten lager worden. Op die manier voelen werknemers beter in hun portemonnee dat ze meer uren of op onaangename uren hebben gewerkt. Werken naast een uitkering moet ook lonen, zodat werken wordt gestimuleerd.

We hebben maar één doel: te zorgen voor ons personeel, en daar hoort ook een goede netto beloning bij

Dit vergt een andere benadering van ons belastingstelsel. De toeslagenaffaire maakt het nu ook noodzakelijk om hier vanuit een andere invalshoek naar te kijken. We zullen in de lobby ons punt blijven maken en blijven herhalen. We hebben immers maar één doel: te zorgen voor ons personeel, en daar hoort ook een goede netto beloning bij.