Column - Verbinder en aanspreekpunt

Datum: 4 april 2022
Laatst bijgewerkt: 4 april 2022
Het verbinden van bedrijven met elkaar over specifieke onderwerpen is een taak van de bedrijvenadviseur en dat gaat nog beter nu persoonlijk contact weer mogelijk is. Pas nu ik als bedrijvenadviseur weer op pad ben merk ik dat persoonlijk contact in de bedrijfsbezoeken niet te vervangen is.

Het persoonlijke contact tussen adviseurs en cumelaondernemers is echt heel belangrijk voor Cumela, maar juist dit was de laatste twee jaar een hele uitdaging. We streven er 'normaal' naar om onze leden jaarlijks te bezoeken om zo verbonden te blijven en om signalen van ondernemers bij de juiste partijen onder de aandacht te brengen. Gelukkig zijn we online in contact gebleven of gewoon ‘ouderwets’ via de telefoon, maar dat is het toch niet hetzelfde.

Zo komen tijdens een gesprek aan tafel onderwerpen eerder en diepgaander aan de orde. We praten dan over: de toekomst, opvolging, sfeer in het bedrijf, communicatie onderling en met personeel, wet- en regelgeving die invloed heeft op het bedrijf en ga maar door. Bij een gesprek aan tafel neemt de ondernemer meer tijd om de zaken te bespreken dan in een telefoongesprek of online. Nu ik weer bij ze aan tafel zit merk ik dat pas echt en kom je er ook pas echt achter hoe het met de ondernemer en zijn bedrijf gaat. 

Jaarcijfers
Wat ook weer kan is rapportages doornemen met de ondernemers die deelnemen aan Cumela Kompas, de kengetallenvergelijking in de cumelasector. Voor de ondernemer is de rapportage een mooi vergelijk met de voorgaande jaren en met de cijfers van collega’s. Tevens is dit een goed moment om de toekomst van het bedrijf in de sector te bespreken.

Elk bedrijf heeft zo zijn zorgen en plannen. Ik werk inmiddels al 23 jaar in deze functie en zit daardoor soms alweer met de volgende generatie aan tafel en wordt de opvolging alweer besproken. Iets waar ik en mijn collega's bij kunnen helpen. 

Kostenontwikkeling
Aan tafel bij de ondernemer komen ook zaken als kostenontwikkeling ter sprake en kan de eigen situatie worden besproken. Het helpt als je samen naar deze ontwikkelingen kijkt. Het verhogen van tarieven bij een stijging van personeels- en brandstofkosten is belangrijk voor het bestaansrecht van het eigen bedrijf, maar vaak niet eenvoudig. Samen kijken we naar de indexering en de markt. 

Verbinder en aanspreekpunt
Een vraag die veel ondernemers aan mij stellen is: Hoe doen anderen het? Hoe gaat het in de regio? Het met elkaar verbinden van bedrijven is bij uitstek een taak van de bedrijvenadviseur. Zo kan een bedrijf dat al jaren werkt met digitalisering een goed voorbeeld zijn voor zijn collega.

Ook brengen we bedrijven bij elkaar als de toekomstplannen op elkaar aansluiten. De één wil stoppen, terwijl de ander wil uitbreiden. Het ene bedrijf heeft personeel over in een bepaalde periode en een ander tekort. Als we weten dat een ondernemer een medewerker moet ontslaan kunnen we de medewerker soms onderbrengen bij een bedrijf die deze medewerker nodig heeft. Dan blijven de mensen in de sector, voorkomen we het uitbetalen van een transitievergoeding en helpen we elkaar verder. 

Ik en mijn collega's zijn blij dat we weer bij jullie aan tafel kunnen komen! Want dat is de plek waar persoonlijk contact begint.