Column - Gewijzigde inschrijvingsstaat

Datum: 23 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2020
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
Beste Geralde,

Ik heb bij mijn inschrijving over het hoofd gezien dat er bij de Nota van Inlichtingen (NvI) een nieuwe inschrijvingsstaat is gepubliceerd. Mijn inschrijving is nu ongeldig verklaard. Is dit terecht?

Beste aannemer,

Dit hangt uiteraard af van de omstandigheden en van het geval, maar de kans is groot dat de opdrachtgever de inschrijving ongeldig mag verklaren. Begin dit jaar zijn er twee gerechtelijke uitspraken gedaan waarbij de rechter tot dit oordeel kwam. In de eerste zaak stelde de inschrijver dat het gebrek van de oude inschrijfstaat hem niet kon worden verweten, omdat de oude versie nog online stond in de categorie ‘Aanbestedingsdocumenten’, terwijl de gewijzigde inschrijvingsstaat was gepubliceerd in de categorie ‘NvI’. En als inschrijver mag je verwachten dat de in te dienen stukken te vinden zijn onder de categorie ‘Aanbestedingsdocumenten’.

In de tweede zaak was de inschrijver van mening dat de opdrachtgever hem op het verkeerde been had gezet door de derde NvI dezelfde naam te geven als de tweede NvI. Bovendien was de bestandsomvang van beide documenten gelijk. Hierdoor dacht de inschrijver dat het om twee dezelfde documenten ging en heeft hij de derde NvI niet geopend.

In beide zaken waren volgens de rechters voldoende aanwijzingen dat een nieuwe NvI was gepubliceerd. In de eerste zaak was vooraf duidelijk aangekondigd dat er op een later moment nog een NvI zou volgen en was ook beschreven dat de nieuwe stukken voorrang hadden boven de oude stukken. In de tweede zaak waren de inschrijvers door middel van een digitaal bericht expliciet op de hoogte gesteld van een nieuwe NvI. Behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers hadden van de nieuwe stukken af kunnen weten, volgens de rechters. Daarom is het in beide zaken een kwestie van onzorgvuldig handelen van de inschrijvers zelf. De opdrachtgevers mochten oordelen dat sprake was van niet bestek-conforme inschrijvingen en daardoor de inschrijvingen ongeldig verklaren.