zeeland, trekker, kipper, rijden, strand

Provincie Zeeland helpt landbouwverkeer

Datum: 8 september 2020
Laatst bijgewerkt: 8 september 2020
Door: John Augustijn
Opnieuw slaagt de provincie Zeeland er in om met behulp van Europees geld de verkeersveiligheid te vergroten en de situatie voor landbouwverkeer te verbeteren. Dat doet de provincie door ervoor te zorgen dat landbouwverkeer straks om het dorp Kamperland heen kan rijden.

Eind juli werd bekend dat de provincie Zeeland erin geslaagd was om Europees geld te krijgen voor de aanpak van het wegennet. Landbouwverkeer wat dagelijks door het dorp Kamperland moet rijden plukt daar nu al de vruchten van, want met behulp van geld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, POP-gelden, worden er aanpassingen doorgevoerd die het straks mogelijk maken voor landbouwverkeer om voortaan om het dorp heen te kunnen rijden. 

Veilig en bereikbaar
Goed nieuws vindt ook John Augustijn, namens Cumela betrokken bij het kwaliteitsnet landbouwverkeer in Zeeland. "Zo zorgen we er voor dat onze ondernemers op een steeds veiliger manier hun werk kunnen doen. Hiermee neemt namelijk de bereikbaarheid van de bedrijven toe, maar voorkomen we ook dat er gevaarlijke situaties ontstaan doordat landbouwverkeer door het dorp moet rijden."

Waterschap Scheldestromen is gestart met het aanpassen van de routes, kruispunten en wegen, zodat ook fiets- en landbouwverkeer zoveel mogelijk worden gescheiden. Ook gaan er diverse kruispunten op de schop. De werkzaamheden gingen op 31 augustus van start en duren tot en met eind oktober. 

Augustijn zegt dat wat er in Zeeland gebeurt laat zien waar er mogelijkheden zijn voor provincies om dit soort verbeteringen door te kunnen voeren. "Want samen moeten we ervoor zorgen dat er in Nederland een veilig verkeersnetwerk blijft bestaan waar iedereen gebruik van kan maken."