Andre Baars 2

Ondernemerslessen - ‘Voldoening is voor mij het belangrijkste’

Datum: 20 april 2022
Laatst bijgewerkt: 20 april 2022
Door: Herma van den Pol
“Ik werk graag en ik werk hard, maar daar moet voldoening tegenover staan.” Het was voor André Baars, eigenaar van Buro Baars en InfrABC Aannemers BV en tien jaar lang dagelijks bestuurslid van Cumela, de belangrijkste drijfveer om vol energie leiding te geven aan zowel zijn bedrijf als aan Cumela. Het bedrijf heeft hij al overgedaan en nu stopt ook zijn werk als bestuurder. Voor iedereen in de organisatie heeft hij nog een raad. “Behoud het familiaire van de organisatie. Dat is uniek.”
Les 1

Weet wat je eruit wil halen
“Als ik iets doe, wil ik daar energie uithalen en wat mij energie geeft, is ergens met voldoening op terugkijken. Zo kreeg ik een korte tijd geleden in de privésfeer de kans om een familie te helpen de contacten te herstellen na een overlijden. Samen met mijn vrouw hebben we dit kunnen bereiken en dat geeft mij voldoening. Bij mijn werk voor Cumela komt die voldoening uit het helpen van de achterban, individueel of collectief. Het is mooi als mensen die vragen bij je neerleggen. Ik kan erover nadenken, ze bespreken in het regionale bestuur en de vraag in Nijkerk neerleggen. Als je dat item dan tegenkomt in het dagelijks bestuur en er vervolgens in het verenigingsbestuur op tafel een akkoord wordt gegeven, heb ik een doel bereikt en weet je waarvoor je het doet. Het is de waardering waar ik bakken energie van krijg. Dat geldt voor het werk dat ik voor mijn bedrijven doe en voor het werk voor de organisatie.”

Wij denken allemaal oplossingsgericht en denken in mogelijkheden en niet in bedreigingen

Les 2

Behoud je waarde en normen
“Ik zit al heel lang bij Cumela en wat ik daar altijd heb gewaardeerd en koester, is het familiare. Onze achterban bestaat voor het merendeel uit familiebedrijven, grote en kleine, en daarin zit een bepaalde cohesie, synergie die je ook in de Cumela-organisatie terugvindt. Het is meteen ook een aspect waarvan ik vind dat je die moet borgen en bewaken. Het is hetgeen waarmee Cumela zich nu het meest onderscheidt van andere organisaties; het mensenmens zijn, het contact met de leden. Het is iets wat tot uiting komt via de bedrijvenadviseur die een bedrijf elk jaar bezoekt, de verzekeraar die je dossier komt doornemen en meer van dit soort zaken die Cumela onderscheiden van andere organisaties. Waar kom je dat nog tegen? Dit is mede de reden dat ik me hier zo thuis heb gevoeld en dat gevoel neem je ook mee naar daar waar je je bedrijf of je leden vertegenwoordigt. Wij bewaken die cultuur met elkaar. Dat uit zich ook in de waardering door Cumela voor haar bestuurders, bijvoorbeeld in de bestuurdersdagen en het separate programma daarin voor de partners. Je doet het tenslotte samen en met z’n allen. Dit is als het ware een grote familie.”

Les 3

Kijk vooruit
“Als ik dan toch ergens ruimte zie voor verbetering, dan gaat het over vooruit kijken. We denken vaak in mogelijkheden en niet in bedreigingen, maar dat mogen we nog verder professionaliseren. Zelf zie ik dat dan voor me in de vorm van een soort trendwatcher. Met die trendwatcher bedoel ik dan iemand die ons een beeld kan geven van hoe Nederland er over vijf jaar uitziet voor onze leden, de cumelabedrijven. Wat ik dan voor me zie, is de ontwikkeling van een focus of een visie van de veranderingen die aanstaande zijn en waar we niet omheen kunnen, zoals de energietransitie, de stikstof, enzovoort. Daarmee kunnen we de leden een schot voor de boeg geven, zodat we bijvoorbeeld kunnen zeggen: stop nu met die dieselkraan. Zaken waar je nu tegenop ziet, maar waarvan je wel weet: dat gaat er over vijf jaar komen.”

Les 4

Collectief werkt altijd beter dan alleen
“Binnen de cumelasector hebben we vaak een lange aanloop nodig voor het realiseren van toegevoegde waarde voor onze leden. Wat dan wel helpt, is als je zaken samen kunt doet. Nu met de brandstofcrisis merk je dat we echte groepsdieren zijn. Dat momenteel veel leden de brandstofclausule toepassen, komt toch doordat we met elkaar in verbinding staan. Als je naar onze sector kijkt, zie je dat we echte doeners zijn. We zitten graag op de machine en helpen liever eerst de klant voor we naar ons eigen bedrijf kijken. Nadenken over de lange termijn doen we minder graag. Wat dan helpt, is als je zaken als collectief gaat doen en niet als individu. Personeel en scholing is ook zo’n dossier. Dit speelt landelijk en is echt een issue voor onze sector. Door dit vanuit de provinciale besturen aan te jagen, zie je dat het wordt opgepakt door de organisatie, die vervolgens de dossierhouders per provincie er weer bij betrekt. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

Les 5

Laat je netwerk groeien
“Om goed te kunnen ondernemen, is een goed netwerk nodig en dat heb ik dankzij Cumela enorm kunnen laten groeien. Naarmate ik meer betrokken raakte bij Cumela werd me steeds duidelijker wat het belang en de toegevoegde waarde was van het hebben van een brancheorganisatie, maar ook van het deel uitmaken van de brancheorganisatie. Je hebt het dan over het halen van kennis uit het de organisatie, maar ook het leggen van contacten. Zo heb ik veel geleerd van collega-bedrijven en bestuurders. Collega’s die met een andere expertise hetzelfde doen, maar zaken anders aansturen dan ik doe. Dat is één, maar twee is ook dat je meer bedrijven leert kennen. Wij doen veel kleinschalig baggerwerk door Nederland en dan is het mooi dat je in Limburg iemand kent die je kan helpen en dat je in Anna Paulowna iemand weet die je als ondernemer kunt benaderen. Dat netwerk heeft me veel gebracht. Ik ben ervan overtuigd dat als je bestuurder bent bij Cumela dat absoluut meerwaarde gaat brengen. En dan niet alleen voor je netwerk, maar ook in kennis en knowhow. Je hoort, ziet en spreekt gelijkgezinden en je vangt altijd iets op waar je wat aan hebt.”

Je hoort, ziet en spreekt gelijkgezinden en je vangt altijd iets op waar je wat aan hebt

Les 6

Je mag je mening altijd bijstellen
“Het is belangrijk dat je flexibel bent en blijft en je mening baseert op feiten en argumenten. Als die van je medebestuurders sterker zijn dan die van jou, moet je reëel zijn en durven bijstellen. Ook bij Cumela hebben we dynamische tijden meegemaakt. Een langetermijnvisie daarin is ontzettend belangrijk. Het handelen in het belang van de organisatie en haar achterban bij ingrijpende veranderingen vergt doordenken. Dat druist in tegen ons ondernemersdenken van korte lijnen en snel schakelen. Bij dit soort thema’s is het belangrijk dat je als bestuurders hetzelfde doel voor ogen hebt. Dat je elkaar vasthoudt in het proces, ook als andere argumenten worden ingebracht.”

Ook binnen ons familiebedrijf heb ik het nodige meegemaakt wat mij heeft geleerd dat je altijd je mening mag bijstellen

Les 7

Maak ruimte voor talenten
“Wij als ondernemers zijn de beste, dat weet iedereen of dat behoort iedereen te weten, toch? Die cultuur neem je als bestuurder mee. Soms herken je onder de leden een soort berusting. Het gaat goed, we verdienen, personeel en klanten zijn tevreden. Een beetje een ‘op-de-winkel-passen-cultuur’. Op zich is daar niets mis mee, maar stilstand is vaak achteruitgang. Durf ruimte te geven aan talenten. Op een ingrijpende verandering zitten we doorgaans niet te wachten, maar als een verandering positief is voor de ontwikkeling van je bedrijf, voor de continuïteit of voor het rendement, dan moet je over je eigen schaduw durven stappen. Dat geldt ook wanneer je als bestuurder verantwoordelijk bent voor een organisatie als Cumela. Als ik achterom kijk, heeft de Cumela-periode mijzelf veel gebracht, maar waar ik echt van geniet, is dat je een dynamiek en energie in de organisatie ziet ontstaan die aanstekelijk werkt. Natuurlijk, het tegenovergestelde is ook gebeurd, maar het uiteindelijke gevolg is een professionalisering richting Cumela 3.0 en daar doe je het voor.”

Les 8

Grijp de kans om een bijeenkomst van je brancheorganisatie te bezoeken
“Bij de studievereniging krijg je verkering met Cumela, dan komt provinciaal om de hoek en ga je trouwen. Zo is mijn relatie met Cumela ontstaan: je inzetten voor een organisatie en voor haar leden. Wat ik ondernemers sowieso aanraad, is om naar een studiekring te gaan, als die er is. Een lokale bijeenkomst, daar moet je zijn. Netwerken met elkaar, ideeën delen, meerwaarde creëren voor jezelf en de branche, dat doe je op die bijeenkomsten. Weer anders is het voor jongeren. Bij de jongerendenktank die we in Zuid-Holland hebben opgezet, zie ik dat jongeren veel meer de behoefte hebben om mee te werken aan een thema dat ze interessant vinden. Daar kunnen ze een kortere periode aan werken en dan is het klaar. Hybride contact is bij jongeren een gegeven, maar het elkaar ontmoeten en netwerken heeft bij die generatie - gelukkig - toch de voorkeur. Ten slotte de Inspiratiedagen: daar moet je gewoon zijn. Het brengt je heel veel.”

Wie is André Baars?

In 1998 maakte André Baars via een lokale bijeenkomst kennis met bracheorganisatie Cumela. Er bleek meteen een klik te zijn tussen Baars en Cumela. Na deze bijeenkomst volgden er meer, veel meer. Baars zelf werkte toen nog als uitvoerder en calculator in het familiebedrijf Baars Aannemerij en Transport. Binnen het familiebedrijf groeide hij door tot algemeen directeur, waarna hij afscheid nam van het bedrijf, waarvan hij nu alleen nog aandeelhouder is. Zelf begon hij aan Buro Baars en later stapte hij in Harkboot.nl.

Ook bij Cumela maakte hij stappen en werd hij in maart 2012, precies tien jaar en een maand geleden, districtsvoorzitter van de regio West. Door deze benoeming werd hij ook lid van het dagelijks bestuur. Via zijn functie als voorzitter van de provincie Zuid-Holland was hij toen al lid van het verenigingsbestuur. Na de algemene ledenvergadering komt daar een einde aan en nemen anderen zijn werk over.