Milieu en omgeving

De ontwikkelings- en groeimogelijkheden op de bedrijfslocatie van een cumelabedrijf en de vestiging ervan worden bepaald door omgevingsfactoren én door de mate waarin het bedrijf daarmee omgaat en aan voldoet. Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de bouw- en landschappelijke inpassing en milieutechnische aspecten (geluid, bodem en lucht) zijn belangrijke onderwerpen. De adviseurs Juridisch omgevingsrecht van CUMELA Advies begeleiden jaarlijks honderden cumelabedrijven bij procedures rondom ruimtelijke ordening en milieu in de richting van het bevoegd gezag of derden. Denk daarbij aan wijzigingen van bestemmingsplannen, het aanvragen van omgevingsvergunningen, milieumeldingen en de juridische correspondentie.