Pas op met export mestproducten naar Frankrijk

23 november 2018
Ons bereiken veel berichten dat er een toenemende stroom van gehygiëniseerd digestaat en drijfmest naar Frankrijk wordt geëxporteerd. In vrijwel alle gevallen voldoet dit echter niet aan de Franse kwaliteitseisen voor meststoffen.

Er zijn twee mogelijkheden om mestproducten naar Frankrijk te exporteren. Als de producten voldoen aan de Franse NF U-normen dan is er een zeer eenvoudige procedure. Deze NF U-normen (voor mestproducten specifiek de normen NF U 42-001 of NF U 44-051) stellen uitgebreide en specifieke eisen aan de producten, o.a. op het gebied van het organisch stof gehalte en de gehaltes aan N, P2O5 en K2O. Het gaat daarbij in alle gevallen om gecomposteerde vaste mestproducten.
Vloeibare en niet gecomposteerde mestproducten kunnen alleen naar Frankrijk geëxporteerd worden als daarvoor een zogenaamde ‘homologation’ heeft plaatsgevonden. Voor dit laatste dient een uitgebreid dossier over de meststof gemaakt te worden. Dit moet aan het Franse Ministerie van Landbouw worden aangeboden, zodat de Franse overheid dit product kan erkennen. Voor ondersteuning bij het indienen van een ‘homologation’ kan contact opgenomen worden met de Nederlandse ambassade in Parijs.

Voor meer informatie over de eisen van de Franse markt verwijzen wij naar een handleiding van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) op onze website en naar aanvullende informatie op de website van het VCM.

Auteur: Hans Verkerk