Afzet mest naar particulier blijft mogelijk

1 november 2019
Op 23 oktober 2019 stuurde RVO een brief aan alle vervoerders van mest, compost en zuiveringsslib. Hierin staat dat RVO vanaf 1 januari 2020 gaat controleren of een op het VDM of VZC opgegeven KvK-nummer of relatienummer wel actief is. Als je op een VDM of VZC een relatienummer of KvK-nummer gebruikt dat niet actief is, dan krijg je een foutmelding en worden de gegevens niet door RVO geaccepteerd. Hoe gaat dat dan met leveren aan mensen die geen KvK- of BRS-nummer (hoeven) hebben?

CUMELA Nederland heeft dit nagevraagd bij RVO. Het blijkt dat één en ander net iets genuaceerder is dan in de brief staat. Wat in de brief staat is voor al die situaties waarin een bedrijf een KvK- of BRS-nummer heeft. Hier moet dan het actuele en juiste nummer ingevuld worden en niet bijvoorbeeld een verouderd en niet meer actief nummer.

Echter voor verschillende uitzonderingen zal het gewoon mogelijk blijven om VDM's in te zenden waar geen KvK- of BRS-nummer op staat. Het gaat dan om de volgende situaties:

  1. Bij afvoer naar particulieren zonder relatienummer/kvknummer van de afnemer (onder vermelding van de juiste opmerkingscode; 31)
  2. Bij afvoer naar het buitenland (export) zonder relatienummer/kvknummer van de afnemer (onder vermelding van de juiste opmerkingscode; 11, 12, 13, 14 of 19)
  3. Bij import vanuit het  buitenland zonder relatienummer/kvknummer van de leverancier (onder vermelding van de juiste opmerkingscode; 21, 22, 23, 24 of 29)
  4. Bij afvoer vanaf een klein bedrijf zonder relatienummer/kvknummer van de leverancier (onder vermelding van de juiste opmerkingscode; 35)
  5. Bij afvoer naar een tuincentra/hovenier zonder relatienummer/kvknummer van de afnemer (onder vermelding van de juiste opmerkingscode; 47)
  6. Bij afvoer naar 'eigen' natuurterreinen zonder relatienummer/kvknummer van de afnemer (onder vermelding van de juiste opmerkingscode; 34)

Zorg er dus voor dat je van reguliere klanten de actieve KvK- of BRS-nummers hebt.

Meer informatie
Heb je vragen of zijn er andere zaken waarover je wil praten? Bel gerust met de CUMELA-Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of ondernemerslijn@cumela.nl.

 

Auteur: Hans Verkerk