Een jaar na het dodelijke mestongeval in Makkinga

18 juni 2014
Morgen een jaar geleden vond bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga een dodelijk ongeval plaats waarbij drie mensen om het leven kwamen. Dit ongeval stond helaas niet op zichzelf. Er vielen al eerder diverse gewonden en doden bij ongevallen met mestgassen. Naar aanleiding van de ongevallen heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2013 onderzoek gedaan naar de gevaren van mestgassen en diverse aanbevelingen gedaan. Een jaar later zijn diverse aanbevelingen opgepakt onder andere door CUMELA Nederland.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde in haar rapportage om een platform te vormen met agrarische belangenorganisaties waaronder CUMELA Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Het eerste platformoverleg vindt vandaag plaats. De deelnemers gaan hun kennis delen om veiligheidslessen trekken uit mestgasongevallen. Veilig werken met mest vereist beslist een proactieve benadering, waarbij risico’s en maatregelen door partnerorganisaties van het platform onder de aandacht worden gebracht van agrarische ondernemers en studenten in het agrarisch onderwijs.

Voorlichting agrarische sector
CUMELA Nederland, de vakbonden en Stigas (het preventiecentrum van de agrarische sector op het gebied van arbeidsomstandigheden) hebben de arbocatalogus mestgassen aangepast. Wanneer de voorschriften uit de arbocatalogus strikt opgevolgd worden, is de kans op een dodelijk ongeval door mestgassen minimaal. Verder heeft Stigas (op verzoek van CUMELA) op tientallen bedrijven en voor studieclubs presentaties verzorgd over de gevaren van mestgassen. Diverse bijeenkomsten zijn praktisch omlijst met een demonstratie van de lokale brandweer. CUMELA Nederland is ook initiatiefnemer van de ontwikkeling van een e-learning module Mest- en kuilgassen voor leerlingen en werkenden in de sector. Helaas blijkt nog te vaak dat men niet in de gaten heeft hoe gevaarlijk gassen eigenlijk zijn en dat moet snel anders worden.

Voorlichting agrarische opleidingen
Verder drong de Onderzoeksraad aan om ‘veilig werken met mest’ structureel op te nemen in de agrarische opleidingen en om de voorschriften voor het werken met mestgassen in besloten ruimten duidelijker te vermelden in de arbocatalogus. Jetty Middelkoop, adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer, heeft docenten van agrarische opleidingscentra (AOC’s) en hogescholen voorlichting gegeven over de gevaren van mestgassen. Deze docenten verzorgen de voorlichting aan studenten waarbij het filmverslag van de Onderzoeksraad wordt gebruikt om de gevaren onder de aandacht te brengen.

Ongevallenregistratie
Bijna alle ongevallen worden inmiddels verzameld en geregistreerd door Jetty Middelkoop om meer inzicht te krijgen in het aantal (bijna-)ongevallen en om er lering uit te trekken voor de toekomst.

CUMELA Nederland
Nu, een jaar later, blijken er heel veel initiatieven ontplooit om ongevallen zoals in Makkinga te voorkomen. CUMELA Nederland wil zich, als de grootste werkgever op het platteland, graag net zoals in de afgelopen jaren blijven inzetten om de sector te wijzen op de gevaren van mestgassen om ongevallen te voorkomen.

Auteur: Hans Verkerk