Toepassen digestaat (en gehygiëniseerde drijfmest) op Franse landbouwgrond

9 januari 2019
Eind 2018 waarschuwden we al voor de export van gehygiëniseerde digestaat en gehygiëniseerde drijfmest naar Frankrijk. Voor zo ver wij wisten waren hier vrijwel geen mogelijkheden voor.

Op 13 juni 2017 werd in Frankrijk een besluit gepubliceerd betreffende "le cahier des charges pour la mise en marché et l'utilisation des digestats brut liquides de méthanisation agricole".

Franse landbouwvergisters kunnen daardoor digestaat, conform de dierlijke bijproducten wetgeving, op Franse landbouwgrond brengen, zonder nacompostering. Tot die tijd moest digestaat voldoen aan de NF-U normen, waarbij digestaat een composteerbehandeling moest ondergaan. Deze nieuwe wetgeving is uitsluitend van toepassing voor Franse landbouwvergisters.

Compostering van digestaat afkomstig uit een Nederlandse vergister (of gehygiëniseerde drijfmest) moet voor afzet in Frankrijk dus nog steeds plaatsvinden. De conclusie is dus dat gehygiëniseerd digestaat (en gehygiëniseerde drijfmest) op basis van de Dierlijke Bijproducten Verordening misschien wel naar Frankrijk vervoert mag worden, maar dat dit zonder nacompostering niet op Franse landbouwgrond toegepast mag worden!

Auteur: Hans Verkerk