Deel uw mestverwerkingscapciteit met ons

20 maart 2017
Jaarlijks inventariseren Bureau Mestafzet en het Projectbureau Lokale Mestverwerking de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Met de inventarisatie heeft de landbouwsector een belangrijk instrument ontwikkeld om goed te kunnen anticiperen op de mestmarktontwikkeling. Wij nodigen u uit om ook dit jaar de vragenlijst in te vullen.
De monitoring is van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar komt om aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen. De inventarisatie levert u waardevolle informatie op. U krijgt zicht op hoe de markt zich ontwikkelt en op basis daarvan kunt u besluiten nemen ten aanzien van uw eigen onderneming.
 
Invullen vragenlijst
Het aantal vragen is beperkt, zodat het maar weinig tijd kost om de vragen te beantwoorden. De mestverwerkers die bekend zijn vanuit de vorige inventarisatie, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen met een link naar de vragenlijst. Indien u wel mestverwerker bent en geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, dan kunt u ook de inventarisatie invullen via www.mestverwerkingsloket.nl Hoe meer mestverwerkers meedoen, hoe completer het beeld wordt van mestverwerking in Nederland en hoe waardevoller de resultaten.
 
Eindrapport
Wanneer u de vragenlijst invult, krijgt u het eindrapport persoonlijk toegestuurd. Daarnaast zullen de resultaten van de inventarisatie op de website worden geplaatst. In de inventarisatie wordt geen informatie van afzonderlijke projecten vermeld, maar alleen samengestelde informatie over totalen van alle mestverwerkers of groepen mestverwerkers.Ook dit jaar ontvangt het ministerie van EZ een rapport met een persoonlijke toelichting.
 
Verwachte toename
Vorig jaar bleek uit de inventarisatie, in combinatie met gegevens van de CDM (Commissie Deskundigen Meststoffenwet), dat het fosfaatoverschot grotendeels verwerkt en/of geëxporteerd kon worden. Staatssecretaris Van Dam wil dan ook dat bij een volgende derogatie, de verwerkte en geëxporteerde mest buiten het fosfaatplafond wordt gehouden. In 2017 neemt de vraag naar mestverwerking toe door de hogere verwerkingspercentages in concentratiegebied Oost en Zuid.
Auteur: Hans Verkerk