Instructie vervoer mest per schip of trein

2 januari 2019
RVO en NVWA hebben in overleg met CUMELA Nederland en TLN een instructie opgesteld voor het vervoeren en exporteren van mest via een schip of trein. Er zijn oudere versie van deze instructie in omloop. Vanaf heden geldt echter deze instructie.

Mede op verzoek van CUMELA Nederland hebben RVO en NVWA een geheel herziene versie van de instructie voor de export van mest per schip of trein gemaakt. In deze instructie wordt niet alleen de export binnen de EU behandeld, maar ook export naar landen buiten de EU (waar later dit jaar mogelijk ook het Verenigd Koninkrijk onder valt).

Auteur: Hans Verkerk