CUMELA wint uiteindelijk het proces tegen boetes over monsterhoeveelheden

19 juni 2017
CUMELA Nederland heeft namens drie leden geprocedeerd tegen de boetes die in 2013 zijn opgelegd aan ruim 100 mesttransporteurs. Uiteindelijk hebben we deze rechtszaak gewonnen. De rechters van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zijn van oordeel dat de bemonsteringsapparatuur wel adequaat werkte, ook al was het gewicht van het monster niet voldoende.
boete doorscheuren

Gevolg van deze uitspraak is dat alle bezwaarschriften die sinds 2013 op dit punt zijn aangehouden, nu conform deze uitspraak afgehandeld moeten worden. De behandelend advocaat, Frank Kuiper (JagerKuiper Advocaten te Hattem), heeft namens CUMELA Nederland al een bericht naar RVO gezonden, met het verzoek de aangehouden bezwaarschriften nu met spoed af te handelen en de betaalde boetes met de wettelijke rente terug te betalen.

CUMELA Nederland is blij met dit succes. Eindelijk is nu duidelijk dat een mestvervoerder die een bemonsteringsapparaat met typegoedkeuring koopt, er op mag vertrouwen dat het apparaat goed werkt. En dat hem niet aangerekend kan worden als er soms iets minder monster in de verpakking zit.

Het heeft veel geduld en vasthoudendheid gekost om tot deze uitspraak te komen. Niet in het minst omdat zowel in bezwaar en beroep steeds in ons nadeel werd geoordeeld. CUMELA Nederland wil de drie leden die bereid waren om in dit proefproces mee te doen heel hartelijk bedanken.

Auteur: Hans Verkerk