Brieven RVO over waarschuwingen ontbrekende OMO-codes

11 januari 2019
RVO heeft waarschuwingsbrieven verzonden naar leveranciers van dikke fracties (en mengsels daarmee) in verband met het ontbreken van de OMO-code op de analyseresultaten. Bij de analyse van dikke fracties die bemonsterd zijn door de onafhankelijke monsternemer (OMO = onafhankelijk monsternemende organisatie) dient het laboratorium op de analyseresultaten de code van de OMO op te nemen en mee te zenden met de analyseresultaten naar RVO.

De leverancier van de dikke fractie (dit kan ook een  mestverwerker zijn) is verantwoordelijk voor alles rond de onafhankelijke monstername en dus (hoe vreemd misschien ook) voor het vermelden van deze code op het analyseresultaat. Het blijkt dat de laboratoria die niet altijd juist of volledig hebben gedaan. Hierdoor krijgen leveranciers nu brieven met een waarschuwing. Deze waarschuwing is eigenlijk bedoeld voor het laboratorium.

RVO heeft aangegeven ook gesprekken te hebben gevoerd met de laboratoria, om er voor te zorgen dat deze codes wel goed op de analyseresultaten worden opgenomen en aan RVO worden gemeld.

Als leverancier (als u dikke fractie of mengsels daarmee verwerkt) of als vervoerder kunt u hierop aangesproken worden. Als u dat wenst kunt u het betrokken laboratorium aansprakelijk stellen, mocht men weer verzuimen om deze gegevens goed op de analyseuitslag te zetten, voor de boetes die RVO een volgende keer zou kunnen opleggen.

Het melden van deze OMO-code is geen verantwoordelijkheid van de vervoerder bij het inzenden van de VDM-gegevens.

Auteur: Hans Verkerk