Handels- en kennismissie naar SachsenAnhalt, Duitsland

28 februari 2017
Van 1 tot 3 juni 2017 organiseert Bureau Mest Afzet, samen met De boer op advies en de Nederlandse ambassade in Berlijn een Handels- en kennismissie bodem, water en meststoffen. In tweeënhalve dag bezoeken we diverse akkerbouwers, instellingen en overheden. Ook worden we bijgepraat over de nieuwe mestwetgeving in Duitsland en de mogelijkheden voor en eisen aan mestimporten in Sachsen-Anhalt.
vlaggen Duitsland Nederland

Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Ook qua mestexport is Duitsland de grootste buitenlandse afnemer. Deze missie geeft u inzicht in de lokale afzetmarkt van de landbouw-intensieve regio Sachsen-Anhalt. De handels- en kennismissie is bedoeld voor mestverwerkende bedrijven, exporteurs en organisaties gericht op duurzaam meststoffengebruik, die de oost Duitse markt willen verkennen.

Een belangrijk onderdeel van het programma is een toelichting op de nieuwe mestwetgeving die Duitsland in de komende tijd invoert. 

De Nederlandse Ambassade in Berlijn ondersteunt deze missie. Voor beginnende exporteurs is het daarnaast mogelijk om in aanmerking te komen voor een missievoucher. De missievoucher vergoed 50% van de deelnemerskosten, exclusief de kosten voor reis en verblijf. Deze missievoucher moet u voor vertrek aanvragen, het bedrag wordt dan na de missie aan u terugbetaald. Wij adviseren u deze voucher zo spoedig mogelijk na aanmelding aan te vragen.

Voor meer informatie over de invulling van de missie en voor het aanmeldingsformulier verwijs ik naar de documenten die u rechts op deze pagina kunt downloaden. Aanmelden kan tot 15 april 2017.

Auteur: Hans Verkerk