Gebruikswijzer Meststoffen 2016

18 februari 2016
De gebruikswijzer meststoffen voor 2016 is weer gereed. Hebt u vragen over het gebruik van meststoffen op landbouwgrond of elders? Kijk eerst op de gebruikswijzer.
gebruikswijzer

In deze gebruikswijzer is een nieuwe categorie meststoffen opgenomen: de herwonnen fosfaten. Het gaat daarbij om struviet (gewonnen uit huishoudelijk stedelijk of industrieel afvalwater), magnesiumfosfaat dat vrijgekomen is bij pasteurisatie of drogen van struviet en dicalciumfosfaat (gewonnen uit huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater).

Auteur: Hans Verkerk