Onafhankelijk monsternemer van start. Een zware logistieke opgave

29 september 2017
Met ingang van 1 oktober 2017 is het, bij het vervoer van dikke fractie na mestscheiding van varkens- en rundveemest (mestcodes 43 en 13) en mengsels daarmee, verplicht om de mest door een onafhankelijke monsternemer te laten bemonsteren. Voor de intermediaire ondernemingen die deze mest vervoeren wordt dit een zware logistieke opgave.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Hans Verkerk