Afvoer mest uit fipronil-vrije stal op geblokkeerde bedrijven weer mogelijk

6 september 2017
De NVWA heeft op 7 september 2017 een protocol goedgekeurd voor de afvoer van mest uit stallen waar geen fipronil is gebruikt op geblokeerde bedrijven. Het protocol is alleen van toepassing op die situaties, waar alleen nog fipronil-vrije mest wordt geproduceerd.

Het gaat dus om bedrijven waarbij sprake is van één locatie met meedere stallen en gaat alleen over de stallen waarin geen fipronil is gebruikt. Hierbij zijn enkele stallen vrijgegeven voor mest op basis van een ambtelijk mestmonster EN wordt er in stallen, die nog niet vrijgegeven zijn voor mest, geen mest meer geproduceerd omdat er geen dieren aanwezig zijn in de stallen en aanwezige met fipronil verontreinigde mest is verwijderd en afgevoerd naar BMC.

De pluimveehouder die aan deze voorwaarden voldoet kan zich melden bij AVINED. Het bedrijf wordt dan bezocht door een controleur van KIWA Verin of ISACert. Deze neemt monsters van de aanwezige voorraden mest. Als na analyse blijkt dat in deze mostmonsters ook geen fipronil is aangetroffen, wordt een verzoek gedaan aan de NVWA voor vrijgave van deze mest. Zie de link rechts op de pagina voor het protocol.

Er wordt nog gewerkt aan protocollen voor ingewikkelder bedrijfssituaties.

Auteur: Hans Verkerk