CUMELA Nederland lanceert e-learning mestgassen

6 november 2014
Vandaag heeft CUMELA Nederland de interactieve e-learning module mestgassen officieel gelanceerd. De website www.mestgassen.nl is ontwikkeld om alle leerlingen, werknemers en werkgevers in de agrarische sectoren zo goed mogelijk te informeren over de gevaren van mestgassen.

Helaas blijkt nog te vaak dat men zich niet realiseert hoe gevaarlijk mestgassen eigenlijk zijn en dat moet snel veranderen. Met deze e-learning op www.mestgassen.nl ,die vrij beschikbaar is, krijgt iedereen inzicht in onveilige situaties en wordt veilig gedrag bevorderd. De lesmodule bevat aangrijpende interviews met slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers en veiligheidsdeskundigen. De e-learning is zo samengesteld dat deze eenvoudig te gebruiken is tijdens toolboxmeetings met werknemers. Daarnaast is een docentenhandleiding opgesteld om de module te gebruiken in het lesprogramma van agrarische opleidingen. De module is door CUMELA Nederland, samen met haar sociale partners, ontwikkeld.

Aanleiding

Ruim een jaar geleden vond bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga een dodelijk ongeval plaats waarbij drie mensen om het leven kwamen. Dit ongeval stond helaas niet op zichzelf. Er vielen al eerder doden en gewonden bij ongevallen met mestgassen. Naar aanleiding van de ongevallen heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan naar de gevaren van mestgassen en zijn diverse aanbevelingen gedaan. Eén van de specifieke aanbevelingen is om ‘veilig werken met mest’ structureel op te nemen in de agrarische opleidingen.

Veiligheid in de cumelasector

CUMELA Nederland heeft veilig werken hoog op de agenda staan. In samenwerking met Stigas, het preventie-instituut binnen de agrarische sector, wordt veel voorlichtings- en informatiemateriaal ontwikkeld. Ervaring leert dat de kennis van risico’s er vaak wel is, echter bij het handelen in noodsituaties wordt teruggevallen op de primaire reactie om direct hulp te bieden, zonder eerst aan de eigen veiligheid te denken. Door veiligheid een prominente plaats te geven binnen de beroepsopleidingen hopen we het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Auteur: Marijke Dorresteijn