Bandbreedtes gehaltes mestsoorten

15 augustus 2018
Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over onwaarschijnlijke gehaltes in diverse meststromen is een tabel met eerlijke waarden opgesteld. Download en gebruik deze lijst met bandbreedtes voor uw mestanalyse-uitslagen en zet deze handvatten in om mestfraude te voorkomen. De tabel is door CUMELA Nederland, LTO, POV, TLN en Rabobank gezamenlijk opgesteld.

De tabel (zie bijlage) geeft voor een aantal veel vervoerde mestsoorten de mestcode en voor zowel stikstof als fosfaat de forfaitaire waarde en het minimale en maximale gehalte aan dat onder normale omstandigheden kan voorkomen.

Verantwoording waarden
Voor het opstellen van deze tabel is gebruik gemaakt van informatie die is verstrekt door enkele deskundigen uit de praktijk op het gebied van realistische waarden voor de verschillende mestsoorten. Deze informatie is vervolgens getoetst bij enkele grote mestdistributeurs. Daarbij werd de informatie grotendeels bevestigd en soms ook aangevuld. De bedoeling is dat deze lijst ook zal worden gebruikt als signalering in de mestsoftware. Dit helpt ondernemers om elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehalten.

Aanpak mestfraude
In december 2017 hebben LTO, POV, CUMELA Nederland, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt en aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het plan staan vier actielijnen beschreven met twaalf acties om mestfraude te voorkomen. Het afgelopen voorjaar is hard gewerkt aan het concreter maken van de acties, het opzetten van een werkorganisatie met een besluitvormende stuurgroep en de uitvoering van de eerste zaken. Er is stevig stelling genomen tegen mestfraude en dat blijft aandacht houden, ook in ledenbijeenkomsten van de verschillende organisaties. Alle mestgerelateerde bestuurders van de organisaties hebben inmiddels een integriteitsverklaring ondertekend. Bij CUMELA Nederland heeft dit tijdens een bestuurdersdag ook een zeer waardevolle discussie opgeleverd over waar je als bestuurder wel en niet voor kunt tekenen. Samen met een aantal bestuurders hebben we de verklaring daarop nog verder verbeterd. In de loop van het voorjaar is ook gewerkt aan het opstellen van enkele gedragsregels voor alle bedrijven in de mestketen.
 

Auteur: Hans Verkerk