Lonen en vergoedingen cao LEO per 1-1-2018

14 november 2017
In de cao LEO is per 1 januari 2018 een loonsverhoging afgesproken van 1,5%. In bijgaande tabellen vindt u de hierop aangepaste lonen. De vergoedingen zijn ongewijzigd. Per 1 januari 2018 zijn voor het eerst specifieke tabellen beschikbaar voor wettelijk minimumlonen voor BBL'ers.
Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: cao LEO en Ministerie SZW