Kamervragen over boetes monsterhoeveelheden

25 april 2013
Op 12 april 2013 heeft Jaco Geurts (CDA) Kamervragen gesteld over de boetes voor de monsterhoeveelheden. Formeel moet het Ministerie deze vragen binnen zes weken beantwoorden.

Hieronder volgen de vragen die zijn gesteld:

Vraag 1:   Bent u bekend met het bericht «Boetes monsterhoeveelheden; reacties fabrikanten en CUMELA»?

Vraag 2:   Kunt u aangeven of het al bekend was bij de goedkeuring van de mestbemonsteringsapparatuur dat er omstandigheden zouden kunnen zijn waarbij er niet voldoende mestmonsterhoeveelheid in de monsterverpakking terecht kwam? Zo ja, in welke omstandigheden?

Vraag 3:   Bent u bereid de wetenschappelijke rapportages van WUR/ASG (voormalig IMAG-DLO) die gebruikt zijn bij de goedkeuring van de mestbemonsteringsapparatuur aan de Kamer zenden?

Vraag 4:   Is de vereiste nauwkeurigheid van de weging van mestmonsters bij het laboratorium vastgelegd in voorschriften voor de laboratoria? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze voorschriften aan de Kamer zenden?

Vraag 5:   Wordt het soortelijk gewicht van de mestmonsters vastgesteld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6:   Kunt u aangeven of er op gewicht of volume handhaving plaatsvindt?

Wij wachten de beantwoording van deze Kamervragen met belangstelling af.

Auteur: Hans Verkerk
Bron: Tweede Kamer