Sportbodems vragen cultuurtechnische kennis

8 september 2016
Hoe zit het in uw bedrijf met de kennis over de bodem. Hoe staat u in 2020 opgesteld in sport en cultuurtechniek. Dit jaar organiseert de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek van CUMELA Nederland drie bijeenkomsten, eerder noemden we ze snuffelbijeenkomsten, rond het thema Bodem en Sport.
Afgelopen jaar vonden er al diverse snuffelbijeenkomsten over de agrarische bodem plaats.

Veldsporten vragen een sterke en gezonde grasmat. De opbouw van veel sportbodems is echter vaak erg kunstmatig. Daardoor zijn ze gevoelig voor droogte en de grasmat onderhevig aan ziekte, schimmel, ongedierte en ongewenste onkruiden. Ook het beheer laat zijn sporen na. Denk aan verdichting, vervilting enzovoort. We weten dat chemie op sportvelden verboden wordt. We weten ook van klimaatverandering: extreme droogte en extreme natte. Hoe bieden we daar het hoofd aan.

Cumelabedrijven zijn sterk in cultuurtechnische werkzaamheden, in aanleg en beheer van sportvelden. We zien dat kennis van het vak bij beheerders steeds minder wordt. Van cumelabedrijven wordt steeds meer verwacht, niet alleen de werken uitvoeren maar ook dat ze meedenken. We constateren echter ook dat bij veel cumelabedrijven kennis moet worden bijgespijkerd.
Tijdens drie bijeenkomsten verspreid over het land willen we daarom met de cumelaondernemers praten over bodem, water, gras en gebruiker in 2020. Wat komt er op hen af, welke kansen geeft dit en wat is daarvoor nodig. We willen dat praten niet doen in een leslokaal maar op een sportcomplex; bij de profielkuil, bij de grondboring. We doen dit onder leiding van John Holleman van ProGrasS. Dus de bijeenkomst bijwonen betekent ook kennis vergaren en uitwisselen en natuurlijk netwerken.

Aanmelden
Hieronder treft u de data en locaties van de bijeenkomsten aan. Door op één van de data/plaatsnamen te klikken kunt u zich aanmelden. 

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
16.45 uur: Ontvangst bij het cumelabedrijf
17.00 uur: Een korte introductie onder het genot van broodjes en koffie
17.45.uur: Naar een sportcomplex in de buurt: kijken, proeven, voelen, praten
20.30 uur: Afsluiting met een drankje.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van CUMELA Nederland; ondernemers, bedrijfsopvolgers, bedrijfsleiders, leidinggevenden. Om écht in het veld bezig te kunnen zijn en iedereen voldoende ‘zicht’ te bieden, willen we het aantal deelnemers per bijeenkomst beperken tot maximaal 15. Daarom kunnen niet meer dan twee personen per bedrijf zich inschrijven. En vol is vol.

U kunt zich opgeven door op een van de bijgevoegde links met de locatie van uw keuze te klikken.
Een week voor de bijeenkomst wordt u meer informatie toegestuurd, ook over de locatie.

Auteur: Jan van der Leij