Alleen bij uitzonderingen chemie op sportvelden

12 juni 2019
Vanaf volgend jaar mag er op sportvelden alleen in uitzonderingssituaties nog chemie worden gebruikt. Dit heeft Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in de eerste week van juni bekend gemaakt in een commissievergadering gewasbescherming.

De staatssecreataris maakte dit bekend na vragen vanuit de Tweede Kamer over de voortgang van de Green Deal sportvelden en het uitfaseren van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op deze terreinen.

Maximaal nog twee jaar
In haar beantwoording gaf de staatssecretaris aan dat het uitgangspunt blijft dat vanaf 2020 een verbod zal gelden en dat in strikt noodzakelijke gevallen nog een uitzondering zal worden toegestaan voor een periode van maximaal twee jaar. Dit “nee tenzij” principe is in 2015 afgesproken in de Green Deal Sportvelden en dat wil de staatssecretaris nu ook wettelijk vastleggen. Het betekent dat alleen in probleemsituaties nog chemie ingezet mag worden.

Staatssecretaris van Veldhoven stuurt in september een brief naar de Kamer waarin zij precies aangeeft in welke strikte gevallen een uitzondering gaat gelden. Hierover vindt nog overleg met de Green Deal partners plaats. Ook wordt rekening gehouden met het beperken van de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan.

 

Auteur: Gerben Zijlstra