Update: delen gegevens werknemers met hoofdaannemers

25 maart 2019
Welke gegevens moet een onderaannemer verstrekken aan de opdrachtgever/hoofdaannemer? Op die vraag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nu een antwoord gegeven. De vragen en antwoorden van de privacywaakhond vindt u hier.
Misschien komt het u bekend voor: als u de gegevens over uw werknemers niet aan uw opdrachtgever/hoofdaannemer verstrekt, wordt uw factuur niet betaald. In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vraagt uw opdrachtgever/hoofdaannemer allerlei gegevens over uw werknemer, terwijl u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet zomaar alles mag delen over uw werknemers.
 
De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de AVG, heeft hieromtrent duidelijkheid verschaft op haar website. Hieruit blijkt dat het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/hoofdaannemer is om de gegevens te verzamelen. Als onderaannemer bent u slechts verplicht om het Burgerservicenummer te verstrekken. Volledigheidshalve zijn de vragen & antwoorden van de privacywaakhond bijgevoegd. 
 
Auteur: Geralde van de Bunt