Tervisielegging nieuwe CROW-richtlijn zorgvuldig grondroeren

5 juli 2016
Het is mogelijk om nu uw zienswijze te geven over de nieuwe richtlijn zorgvuldig grondroeren. Op dit moment worden de bestaande CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ en CROW-publicatie 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen’ herzien en samengevoegd tot een nieuwe richtlijn. De focus van de richtlijn ligt op het voorkomen van schade door grondroeren.

Het voorkomen van schade door grondroeren is een verantwoordelijkheid van de gehele keten. Dit valt of staat bij de wijze waarop de richtlijn gebruikt wordt. De opzet van de richtlijn maakt de lezer bewust van ieders rol, verantwoordelijkheid en uit te voeren activiteiten zodat hij hier zelf naar kan handelen, maar ook de ander erop kan aanspreken. Daarnaast stimuleert de richtlijn om te leren van ervaringen door een evaluatie te benoemen.

Deze herziening is door de samenwerking van vertegenwoordigers uit de sector, waaronder CUMELA Nederland, tot stand gekomen. Het is van belang dat deze publicatie juist en bruikbaar is. Om die reden willen wij u van harte uitnodigen om uw zienswijze te geven op de praktische toepasbaarheid en principe-inrichting van de richtlijn en de daarbij behorende eisen.

Geef feedback
U kunt tot en met 15 augustus 2016 commentaar geven op het concept. Het concept is te downloaden van de website van het CROW. Uw opmerkingen kunt u plaatsen in het Excel-document dat u eveneens van onze website kunt downloaden. U vindt beide documenten hier.

Na de tervisielegging worden de opmerkingen en wijze van verwerking met de werkgroep besproken. Vervolgens zal het proces van opmaak beginnen. Naar verwachting is eind oktober 2016 de nieuwe richtlijn over zorgvuldig grondroeren voor iedereen beschikbaar.

Auteur: Jan van der Leij
Bron: CROW