Ondertekening green deal het nieuwe draaien

24 mei 2016
Op donderdag 26 mei zetten 28 organisaties uit de GWW en Infra, waaronder bouwbedrijven en brancheorganisaties, samen met onderwijsinstellingen, lokale overheden en de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hun handtekening onder de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Hiermee spreken de partijen, waaronder CUMELA Nederland, af om de komende 4 jaar te werken aan reductie van gemiddelde uitstoot van CO2, NOx en fijnstof door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren.

Nut en noodzaak Green Deal Het Nieuwe Draaien
Zowel in de grond-, weg- en waterbouw, vastgoed als in de agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof gebruikt door mobiele werktuigen. Mobiele werktuigen in de bouwnijverheid - zoals graafmachines, bulldozers - en mobiele werktuigen in de landbouw - zoals tractoren - stoten tezamen ruim 2 Megaton CO2 uit op jaarbasis. Deze machines leveren een bijdrage van 8% aan de CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland. Daarnaast leveren mobiele werktuigen een bijdrage van 12% aan de totale NOx-uitstoot en 8% aan de fijnstof uitstoot van het Nederlandse verkeer (bron: CBS Statline). Zowel in binnenstedelijk als landelijk gebied levert dit geluids- en stankoverlast en gezondheidsproblemen op.

Vandaar dat bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties door de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ de handen ineen slaan om de CO2-uitstoot te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Hiermee geven de partijen ook invulling aan de afspraken in het SER-Energieakkoord om Het Nieuwe Draaien en duurzame groei te stimuleren.

Het Nieuwe Draaien 
De Green Deal is tot stand gekomen op initiatief van BMWT, Natuur & Milieu en de Ministeries van IenM en EZ. "Ons gezamenlijke doel is om milieuwinst met bedrijfsvoordeel te combineren". Door slimmer om te gaan met inkoop, materieel en werkstijl, kan gemiddeld 10 procent worden bespaard op het brandstofverbruik, aldus Jan Hommes, directeur van BMWT. Het Nieuwe Draaien is onder andere een efficiënte werkstijl op grondverzetmachines, te vergelijken met Het Nieuwe Rijden voor auto's en vrachtwagens. "Het Nieuwe draaien kan gemiddeld 10% CO2-reductie opleveren. En voor een gemiddeld (loonwerk)bedrijf kan het een jaarlijkse besparing van € 15.000,- op brandstofkosten opleveren bij een verbruik van 17.000 liter diesel per jaar. “Megabesparingen die goed zijn voor iedereen" aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu.

Ondertekening Green Deal
Op donderdag 26 mei om 15.00 uur begint de bijeenkomst ter ondertekening van de “Green Deal” in het Paviljoen van de TKD te Almere-Nobelhorst. 

Oproep
De deelnemende partijen roepen bouwbedrijven, materieelleveranciers en opdrachtgevers op om zich aan te sluiten bij de Green Deal en te profiteren van de kennis die binnen het netwerk aanwezig is. Zo kunnen er trainingen worden gevolgd voor de werkstijl van het Nieuwe Draaien en zijn er verschillende werkgroepen voor het meten en monitoren van brandstofgebruik, duurzame inkoop, educatie, alternatieve schone brandstoffen en communicatie. 

Aanmelden voor ondertekening Green Deal
Wilt u uw bij deze ondertekening aanwezig zijn? Neem dan contact op met Albert Lusseveld van de BMWT, via telefoonnummer 06 83 96 97 99 of e-mail A.Lusseveld@BMWT.nl.
 

Auteur: Jan van der Leij
Bron: BMWT