Mis de boot niet!

13 april 2018
Vanaf 1 januari 2019 is een binnenvaartcertificaat verplicht. Dat geldt voor álle drijvende werktuigen en voor grote pleziervaartuigen. Het advies is om uw aanvraag voor een certificaat uiterlijk 1 november 2018 bij een keuringsinstantie in te dienen. Of het nu om een maaiboot, een baggermolen of koppelpontons gaat. Oud of nieuw, alles waarmee u op het water werkt moet worden gekeurd. Meld u vóór 1 november bij een keuringsinstantie!

Met succes vereenvoudigde eisen voor kleine drijvende werktuigen
CUMELA Nederland heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers en Inspectie Leefomgeving en Transport bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangedrongen op een praktische vertaalslag van de Europese regelgeving. Sinds 1 januari 2009 is de 'nieuwe' Binnenvaartwet van toepassing. Op grond van deze geldende wetgeving dient ieder stuks drijvend materieel in ieder geval voor 2019 gekeurd en gecertificeerd te worden.
We zijn blij te kunnen melden dat we erin zijn geslaagd om voor kleine drijvende werktuigen een regeling te realiseren met lichtere eisen. De minister zet binnenkort haar handtekening onder deze versie. Zodra dit is geformaliseerd kunnen we u informeren over de details. Voor nu adviseren we u vóór 1 november 2018 al uw drijvende werktuigen ter certificering aan te bieden bij een keuringsinstantie.

Certificaatplicht per 30 december 2018 voor:
- drijvende werktuigen ongeacht de lengte.
- pleziervaartuigen van 20 m of langer of waarvan lengte x breedte x diepgang meer is dan 100 m3

Overgangsbepaling 'geen klaarblijkelijk gevaar'
Voor drijvende werktuigen en pleziervaartuigen in de vaart vóór 2009 kan tot 30 december 2018 gebruik worden gemaakt van de overgangsbepaling "geen klaarblijkelijk gevaar'. Een expert beoordeelt dan o.a. de volgende punten:
- Cascosterkte en huiddikte;
- Stuurwerk en stuurmachine (incl. stuurautomaat indien aanwezig);
- Vrij zicht;
- Ankerinrichting;
- AIS en Marifoonverbinding/bediening;
- Gasinstallatie (indien aanwezig);
- Brandveiligheid (handblussers en indien aanwezig vaste blusinstallatie);
- Reddingsmiddelen;
- Manoeuvreereigenschappen (kunnen met een proefvaart worden aangetoond);
- Achterstallig of matig onderhoud.
Om nog gebruik te kunnen maken van deze overgangsbepaling moet uw aanvraag op tijd zijn ingediend en bevestigd. De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 november 2018 bij de certificerende instelling ingediend zijn.

Lichtere eisen voor kleine drijvende werktuigen
We zijn er in geslaagd voor kleine drijvende werktuigen een regeling met lichtere eisen overeen te komen. Deze worden binnenkort in de staatscourant gepubliceerd. Certificerende instellingen zijn al wel op de hoogte van de inhoud van deze vereenvoudigde richtlijn. De vereenvoudigde richtlijn gaat gelden voor drijvende werktuigen die werkzaamheden uitvoeren op wateren van zone 4 binnen Nederland waarvan:
a. de lengte minder dan 20 meter bedraagt;
b. het volume (lengte x breedte x diepgang) minder dan 100 m3 bedraagt
c. de kiel niet voor 30 december 2008 is gelegd
De vereenvoudigde richtlijn is weliswaar lichter dan de Europese Richtlijn, maar nog steeds beduidend zwaarder dan alleen een toets op "klaarblijkelijk gevaar". We hebben de overtuiging dat het nu realistisch en haalbaar is.

Praktische checklist in de maak
CUMELA werkt momenteel in samenspraak met drie keuringsinstanties, BSC, NBKB en Register Holland aan een praktische checklist. Wij informeren u binnenkort over de praktische details zodat u zich goed en zorgvuldig kunt voorbereiden op de inspectie.
Meer informatie vindt u op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Auteur: Nico Willemsen
Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport