Aanpassing verschillende KLIC-viewers

12 juli 2016
De overgang van het huidige KLIC naar KLIC-WIN komt snel dichterbij. In de KLIC-WIN werkgroep Implementatiestrategie is gesproken over de viewers tijdens de overgangsperiode naar KLIC-WIN. In deze periode zijn er zowel raster- als vectorbestanden beschikbaar voor de eindgebruiker. Tot dat er een nieuwe op vector data gebaseerde viewer beschikbaar is kan de huidige gratis viewer worden gebruikt. Deze wordt wel aangepast.

In verband met de grote impact op de huidige Klic-Viewer is er in het BAO van 9 juni 2016 akkoord gegeven om in de KLIC-WIN overgangsfase vector bestanden ook te converteren naar hogere resolutie rasterbestanden. Uitgangspunt is dat de voordelen van het gebruik van vectorbestanden (scherpe lijnen/teksten en extra attribuutgegevens) in de aangepaste viewer beschikbaar zijn tijdens de overgangsfase. In de overgangsfase, start in het eerste kwartaal 2017, ontvang u dus netinformatie zowel in raster- als vectorformaat. U wordt op tijd geïnformeerd wanneer de aangepaste Klic-viewer beschikbaar is.

Pas na de KLIC-WIN overgangsfase is alle netinformatie van de netbeheerder alleen in vector formaat beschikbaar. Dan zullen dus alle viewers (eigen, commerciële en de Klic-Viewer) aangepast moeten zijn. Met vertegenwoordigers van de sector, o.a. CUMELA Nederland, is in het BAO afgesproken om parallel aan de aanpassingen aan de huidige viewer te starten met het onderzoek naar de wensen voor een nieuwe, op vector data gebaseerde, viewer.

Auteur: Jan van der Leij