Presentaties marktdag waterschappen Oost en Midden Nederland

28 januari 2016
Zeven waterschappen uit Oost en Midden Nederland hebben deze maand een gezamenlijke marktdag georganiseerd in het nieuwe kantoor van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De belangstelling was zo groot dat de marktdag twee maal is georganiseerd. De presentaties van deze bijeenkomst zijn nu beschikbaar.

De deelnemers waren medewerkers van waterschappen, ingenieursbureaus en aannemersbedrijven. Deze 450 personen hebben zich laten voorlichten en konden hun mening geven over de inzet van adviesbureaus. Hiernaast werd voorlichting gegeven hoe EMVI ingezet kan worden. Tot slot werden de waterschappen geadviseerd hoe ze de markt effectief kunnen benaderen.

De bijeenkomst begon met een presentatie van de  investeringsagenda 2016/2017 van de deelnemende waterschappen. Dit waren de waterschappen Vechtstromen, Rivierenland, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Tijdens de pauzes en de netwerkborrel hadden de waterschappen ieder een stand waar je over de nieuwe werken meer inlichtingen kon krijgen.

Reactie van een cumela-ondernemer: Ik heb waardevolle informatie gehoord en diverse nieuwe contacten opgedaan. Het was een echte netwerkdag! Het verschil tussen de grote bedrijven en het MKB (tot 50 personeelsleden) kwam ook goed naar voren. Er was ook voor kleinere bedrijven aandacht. Er werd goed naar onze wensen geluisterd.

In de bijlagen van dit bericht vindt u de volgende documenten:

Auteur: Jan van der Leij