Neem deel aan het traject ‘Beter Aanbesteden’

6 juli 2016
Naar aanleiding van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 is de minister van Economische Zaken het traject ‘Beter aanbesteden’ begonnen. Uit de evaluatie blijkt dat de ervaren problemen niet zozeer zitten in de regelgeving zelf maar in de toepassing daarvan. Het doel van ‘Beter aanbesteden’ is daarom het verbeteren van die toepassing. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan één van de vijf regionale groepen.

Vanwege het diverse en soms lokale karakter van aanbesteden wordt gekozen voor een regionale aanpak waarbij alle partijen gezamenlijk afspraken kunnen maken om deze toepassing te verbeteren. De minister heeft de heer Matthijs Huizing  gevraagd om aanjager te zijn van dit traject. De heer Huizing, voormalig lid van de Tweede Kamer en voorzitter van het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid, is gevraagd om aanjager van het traject Beter aanbesteden te zijn. Het doel van beter aanbesteden is het verbeteren van de toepassing van de regelgeving.

Oproep voor deelname
Om te zorgen voor zoveel mogelijk betrokkenheid doet de heer Huizing een oproep doen aan iedereen die betrokken is bij het aanbesteden en de kans wil aangrijpen om op een positieve manier bij te dragen aan verbetering van de aanbestedingspraktijk. Hij denkt daarbij aan aanbestedende diensten en ondernemers maar ook aan adviseurs, advocaten, wetenschappers of andere betrokkenen.
Huizing heeft gekozen voor een regionale aanpak zodat alle partijen gezamenlijk afspraken kunnen maken om deze toepassing te verbeteren. Zijn intentie is om de volgende regionale indeling aan te houden: Noordwest (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland), Noord (Drenthe, Groningen en Friesland), Oost (Gelderland en Overijssel), Zuidwest (Zuid-Holland, Zeeland en WestBrabant) en Zuidoost (Oost-Brabant en Limburg). Per regio denkt hij aan 10 personen.

Aanmelden
Als u een rol wenst te spelen in het traject beter aanbesteden, dan kunt u zich tot uiterlijk 15 juli a.s.  aanmelden. Stuur uw gegevens met een beknopte motivatie naar: beteraanbesteden@minez.nl

Auteur: Jan van der Leij
Bron: Ministerie van Economische Zaken