Marktontmoeting noordelijke waterschappen en CUMELA Nederland

17 oktober 2016
Waterschappen zijn belangrijke opdrachtgevers voor cumelabedrijven. Het werkvolume bij waterschappen neemt de komende jaren toe. Om meer inzicht te krijgen in hoe werken worden aanbesteed, welke eisen er worden gesteld en wie er worden uitgenodigd, organiseert CUMELA Nederland - samen met de noordelijke waterschappen - een marktontmoeting.

Het doel is inzicht te geven in de te verwachten volume aan opdrachten, het aanbestedingsproces en hoe die efficiënter, effectiever en meer toegankelijk voor het MKB gemaakt kunnen worden. Dus niet alleen voorlichting, maar ook uitwisseling van kennis en ervaringen bij aanbestedingen. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid tot netwerken met uw potentiele opdrachtgevers en met collega’s.

De marktontmoeting met de drie noordelijke Waterschappen (Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa’s en Noorder Zijlvest) en de van leden CUMELA Nederland vindt plaats op dinsdagavond 22 november a.s. te Marum. U kunt zich aanmelden via het agenda-item op deze website. Deelname is gratis.

Auteur: Jan van der Leij