Marktdag Ondernemend Aanbesteden Achterhoek

24 juli 2019
Marktdagen zijn dé netwerkbijeenkomst voor opdrachtgevers en opdrachtnemers werkzaam in de openbare ruimte, woning- en utiliteitsbouw. Benieuwd naar de gevolgen van klimaatveranderingen in samenleving en gebouwde omgeving? Zijn er naast bedreigingen juist ook kansen? Op welke gebieden wordt het aanpassingsvermogen uitgedaagd? Reserveer 3 oktober alvast in uw agenda voor de Marktdag Ondernemend Aanbesteden Achterhoek.

Met deze netwerkbijeenkomst brengen we partijen bijeen, die als opdrachtnemer van de Achterhoekse gemeenten direct of indirect invloed hebben op de fysieke en maatschappelijke leefomgeving. We willen inspireren om samen de huidige en toekomstige uitdagingen op onder andere het gebied van klimaat, leefbaarheid en veiligheid op te pakken.

U kunt zich na de zomervakantie aanmelden via dit agenda-item op deze website.

Auteur: Nico Willemsen