Herziening Aanbestedingswet per 1 juli 2016

6 juli 2016
De herziene versie van de Aanbestedingswet 2012 is per 1 juli 2016 in werking getreden. Aanleiding daarvoor waren de wijziging van de Europese aanbestedingsrichtlijnen waartoe al in 2014 door Europa is besloten. Met de wet zijn ook de ARW en de Gids Proportionaliteit aangepast.
Bijna alle voorstellen die zijn gedaan in het kader van de evaluatie zijn niet in de wet terechtgekomen. Deze moeten hun plek vinden in het door de minister in gang gezette traject 'Beter Aanbesteden'.
 
De aangepaste wetstekst is nog niet beschikbaar, maar door PIANOo is een geconsolideerde tekst op gesteld; deze vindt u door hier te klikken.
 
De tekst van de nieuwe gids Proportionaliteit vindt u door hier te klikken.
 
De nieuwe ARW vindt u door hier te klikken.
 

 

Auteur: Jan van der Leij