Richtlijn zorgvuldig graven (CROW500) bindend bij meerwerk

21 mei 2019
Een arbiter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft een, voor grondroerders, gunstige uitspraak gedaan. Meerkosten van een bestekwijziging als gevolg van aanwezige kabels en leidingen komt voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtgever leverde geen Klic-info
De opdrachtgever had bij de aanbesteding geen enkele informatie aangeleverd over de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen. Toen de aannemer een Klic-melding deed voordat hij aan het werk ging, kwam aan het licht dat er wel degelijk netten lagen. Het ontwerp werd geheel veranderd en dat leverde veel meerwerk op. De aannemer offreerde het meerwerk en voerde al het werk uit. Maar u raadt het al: de opdrachtgever weigerde het meerwerk en diverse onderzoekskosten te betalen. Daarop werd de arbiter ingeschakeld.

CROW 500 is gebruikelijke norm: “bij ontwerp verplicht kabels en leidingen lokaliseren”
In het bestek werd verwezen naar de toepasselijke wetgeving, de huidige Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten. De CROW-richtlijn 500 inzake zorgvuldig grondroeren werd weliswaar niet genoemd, maar geldt volgens de arbiter wel als een binnen de sector gebruikelijke norm en is daarmee ook van toepassing. Niet alleen uit deze wet- en regelgeving, maar ook uit paragraaf 5 van de UAV 2012 vloeit voort dat de opdrachtgever verplicht was om kabels en leidingen in de ontwerpfase in kaart te brengen en informatie daarover aan de aannemer te verstrekken. De conclusie van de arbiter is duidelijk: ‘Nu opdrachtgeefster bij de aanbesteding geen gegevens over de aanwezigheid van kabels en leidingen binnen het werkgebied heeft verstrekt, mocht aannemer uitgaan van de afwezigheid daarvan. Aannemer hoefde daarover ook geen nadere vragen te stellen tijdens de aanbestedingsprocedure of opdrachtgeefster te waarschuwen’. Die waarschuwingsplicht hangt overigens wel af van de feitelijke omstandigheden. Er kan iets waarneembaar zijn of informatie voorhanden zijn, waardoor de aannemer wel verplicht is om haar opdrachtgever te waarschuwen. Anders kan het meerwerk wel eens onbetaald blijven.

Spreek opdrachtgever aan als kabel- en leidinginfo ontbreekt
Wat is nu de moraal van het verhaal? In het verlengde van de uitspraak van de Hoge Raad is de CROW 500 de enige norm om te bepalen of voldaan is aan de vereisten van zorgvuldig grondroeren. Niet alleen bij schade, maar ook bij het verstrekken van opdrachten. Opdrachtgevers mogen, nee, moeten daarop worden aangesproken. De bewoordingen van de verstrekte opdracht en de feitelijke omstandigheden bepalen of meerwerk voor vergoeding in aanmerking komt of niet. Daarbij loop je als aannemer een risico als je het er op aan laat komen. Het beste is om bij het aannemen van een opdracht de stukken goed te lezen en met de opdrachtgever in gesprek te gaan hoe er zorgvuldig in de grond gewerkt kan worden. Daarmee voorkom je schades en ook in dit geval had dat veel tijd, ergernis en geld bespaard voor iedereen!

Voor hele uitspraak, zie:  Raad van Arbitrage voor de Bouw, 36.435, 17-01-2019
 

Auteur: Herman Arissen
Bron: CUMELA Verzekeringen