Gericht en gezamenlijk verminderen

Cumelasector werkt aan sturen op CO2

Meer dan honderd bedrijven nemen momenteel deel aan het sectorinitiatief van CUMELA Nederland om gezamenlijk de CO2-uitstoot te verminderen. Zij werken aan een structurele verlaging van het verbruik van dieselbrandstof op hun bedrijf. Deze zomer gaan de deelnemers in groepen werken aan de beste oplossing om binnen één bestek zoveel mogelijk CO2 te besparen. Voor de winnaars is er de ‘Sturen op CO2 Award 2018’.
Auteur: Lajos Bax
Bladtitel: Grondig
Editie: 04 - 2018
Verschijningsdatum: 11 mei 2018
Paginanummers: 70 - 71