Geboorteverlof nog niet voor cao LEO

8 januari 2019
De wet WIEG die het extra geboorteverlof regelt voor partners gaat voor werkgevers die vallen onder de CAO LEO pas op 1 juli 2019 in.

Hoewel de wet op 1 januari 2019 is ingegaan, geldt eerst een overgangsregeling. In de wet is een overgangsregeling opgenomen voor lopende cao's met een afwijkende regeling. De cao LEO loopt tot en met 30 juni 2019, daarom geldt de daarin opgenomen regeling tot en met 30 juni 2019. Wij kunnen ons voorstellen dat dit tot vragen leidt van werknemers. Als bijlage bij dit bericht vindt u daarom de wettekst met de bewuste passage inzake de overgangsregeling geel gearceerd. Op de website van de Rijksoverheid en UWV wordt overigens ook melding gemaakt van deze overgangsregeling.

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: Wetsvoorstel 34967

Downloads