Protocol klaar voor afval eikenprocessierupsen

22 juli 2019
Het protocol om veilig van eikenprocessierupsen afval af te komen kan nu door iedereen gebruikt worden. Maandag 22 juli publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het protocol 2019 voor opslag, transport en verwerking. CUMELA Nederland bracht het probleem ruim twee weken geleden onder de aandacht. In korte tijd werd met alle betrokken partijen naar een oplossing gezocht. Het protocol is nu gereed en voor iedereen beschikbaar.

Vanaf maandag 22 juli luidt het advies om het afval van de eikenprocessierups (EPR) op te slaan en af te voeren in big bags of in kunststof containers. Vooralsnog kunnen die kunststof containers naar Zavin in Dordrecht. Met big bags kunnen ondernemers terecht in Alkmaar bij HVC. Per afvalverwerker is voor ontdoening vooraf afstemming noodzakelijk over het exacte formaat van vaten/boxen of big bags en het aanlevertijdstip. Als zich nieuwe afvalinzamelaars aandienen die conform dit protocol het EPR-afval willen ontvangen wordt dit protocol daarmee uitgebreid. 

Nat afval van eikenprocessierupsen
Hoewel de methode van nat opzuigen van rupsen bijna niet meer gebeurt is dit nog wel een toegestane manier van verwijderen. Bij het ontstaan van dit protocol was nog geen overeenstemming met de ontvangende partij. Zodra dit wel bereikt is wordt het protocol bijgewerkt en bekend gemaakt. 

Plastic zakken die te lang liggen
Voor het afval wat al te lang in plastic zakken is opgeslagen om nog veilig te kunnen overpakken wordt nog naar een alternatief gezocht. De vereniging Afvalbedrijven hoopt dit binnen enkele weken te hebben opgelost.

Graag krijgen we concreet in beeld om welke hoeveelheden dit gaat. Heeft u afval wat in plastic zakken is opgeslagen maar wat u niet meer veilig kunt "ompakken" laat dat ons dan weten om welke hoeveelheid dit gaat. Voor dit en andere vragen kunt u terecht bij de CUMELA-ondernemerslijn (033) 247 49 99 of ondernemerslijn@cumela.nl

Auteur: Nico Willemsen
Bron: CUMELA Nederland