Eerste stap naar nieuwe regels inhuren ZZP-ers

8 januari 2019
Deze nieuwe regels moeten de huidige Wet DBA vervangen. Minister Koolmees heeft de Kamer hierover geïnformeerd. De wijzigingen komen in drie stappen in drie jaar en leiden uiteindelijk tot nieuwe zzp-inhuurregels. De eerste stap is nu gezet en lichten we in dit bericht toe.

De drie stappen om te komen tot nieuwe inhuur-regels zijn:

1) verduidelijking van de term "gezag"; per 1 januari 2019
2) invoering van een webmodule om vooraf zekerheid te krijgen omtrent de arbeidsrelatie; per 1 januari 2020
3) uitzonderingsregels voor zelfstandigen met een laag tarief; per 1 januari 2021

Verduidelijking van de term ‘gezag’
De minister heeft een lijst gemaakt met indicaties voor wel of geen gezagsverhouding. De gezagsverhouding is één van de drie kenmerken van een dienstverband. Het idee hierachter is dat opdrachtgevers en opdrachtnemers meer handvatten hebben om zelf te beoordelen of er sprake is van een gezagsverhouding. Is de conclusie dat er sprake is van een gezagsverhouding dan moet de opdrachtgever loonheffing inhouden. De lijst met indicaties moet duidelijk maken of er sprake is van een gezagsverhouding. Voldoet de situatie aan één criterium dan zal dat niet direct leiden tot de conclusie dat er een gezagsverhouding is. Bij de beoordeling of er sprake is van een gezagsverhouding spelen alle elementen en hun onderlinge verhouding een rol. In het Handboek Loonheffingen staat: het is niet mogelijk om van te voren alle mogelijke elementen te definiëren.

De indicaties zijn gegroepeerd in een vijftal elementen:

1) leiding en toezicht
2) vergelijkbaarheid personeel
3) werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen
4) manier waarop de werkende naar buiten treedt
5) overige relevante aspecten

Heeft u een concrete situatie als of met een ZZP-er, gebruik dit hulpmiddel! 
De indicaties vindt u in het handboek loonheffingen 2019, u vindt deze door te klikken op deze link (neem de link meteen op in uw favorieten, zodat u hem makkelijk terug vindt):

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/bij...

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: Handboek Loonheffingen 2019