Sturen op kengetallen

Een financiële verdiepingsslag

Door te sturen op kengetallen verbetert u de resultaten van uw organisatie. Daarom gaat u in deze cursus aan de slag met uw eigen kengetallen. U gaat naar huis met een duidelijk beeld van de kengetallen van uw bedrijf en wat u kunt verbeteren. Ook ontdekt u hoe uw bedrijf ervoor staat ten opzichte van vergelijkbare cumelabedrijven. 

Inhoud

De dynamiek en de interactie tussen de deelnemende ondernemers spelen een grote rol in deze cursus. Ze leiden vaak tot nieuwe inzichten, waardoor u beter in staat bent beleid te formuleren, mensen aan te sturen en zicht te houden op de realisatie van de strategie en de uitvoering. 

We behandelen vragen als:

- Wat haal ik uit mijn jaarrekening en balans?
- Wat zeggen de ratio-analyses over mijn bedrijf?
- Hoe staat mijn bedrijf ervoor ten opzichte van vergelijkbare bedrijven uit de cumelasector?
- Wat zijn mijn sterke punten en mijn verbeterpunten?

Details

Doelgroep: 
ondernemersbedrijfsopvolgersleidinggevenden
Bijzonderheden: 

Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met bedrijven die zich in elkaars directe omgeving bevinden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Voorafgaand aan de training ontvangt u een deelnemerslijst. Daarnaast dient u deel te nemen aan de CUMELA Kompas Analyse.

De prijs is mede afhankelijk van het aantal deelnemers per groep en de locatie. 

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
Nog te bepalenopen inschrijving1 dag€ 150,00