Wet natuurbescherming - niveau 3 (voorheen Flora en fauna 3)

Voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders

Als ondernemer in de cumelasector heeft u bij vrijwel iedere opdracht te maken met de Wet natuurbescherming (WNB). Dat is een kaderwet die stelt dat alles wat schadelijk is voor beschermde dier- en plantensoorten verboden is. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Met gedegen en aantoonbare kennis van wat wel en niet mag, voorkomt u onnodige overtredingen, vertragingen en kosten.

Werkvoorbereiders en bedrijfsleiders zijn eindverantwoordelijk voor de projecten onder hun hoede.  Daarom krijgen ze in deze cursus niet alleen het praktische gedeelte van de Wet natuurbescherming uitgelegd, maar leren ze ook om vooraf een helder Plan van Aanpak op te stellen. Zo’n Plan van Aanpak (met daarin een risico-analyse en risico-management) richt zich vooral op de juridische aspecten.

Inhoud

In deze cursus  besteden we veel aandacht aan de praktijk in het veld. Na afloop zijn de deelnemers zich bewust van de invloed van de WNB op hun werk en passen ze de wet toe in de praktijk. We gaan in op wet- en regelgeving, beschermde dier- en plantsoorten en manieren om zorgvuldig te handelen en gedragscodes toe te passen. Ook is er aandacht voor communicatie, werkprocessen en risicomanagement. Uiteindelijk komt dat allemaal samen in het schrijven van een gedegen Plan van Aanpak.  

Hoe zit het ook alweer?
Op elke werklocatie dient iemand met niveau 1 (medewerker / meewerkend voorman) aanwezig te zijn en daarnaast is voor de uitvoerder / projectleider / opzichter / uitvoerder niveau 2 noodzakelijk. Niveau 3 is voor bedrijfsleiders c.q. eindverantwoordelijke personen van toepassing.
Het certificaat is vooral van belang voor bestekken/opdrachten waarin om aantoonbare kennis van de Wet natuurbescherming gevraagd wordt, of waarin een gedragscode gehanteerd wordt waarin dit van toepassing is.
 

Details

Doelgroep: 
ondernemersmedewerkersbedrijfsopvolgersleidinggevendenchauffeurs / machinistenuitvoerders
Voorkennis: Enige kennis van Flora- en Faunawet en het werken met plannen van aanpak is gewenst.
Toetsing: Examen
Bijzonderheden: 

Voor de cursussen over de Wet natuurbescherming is het niet mogelijk om gecombineerde groepen te maken van verschillende niveaus. De prijs is altijd inclusief lesmateriaal en certificaat. Deelnemers die slagen, ontvangen een erkend certificaat dat 5 jaar geldig is.  Let wel op: het verwerken van de examens kan 2 tot 6 weken duren.

Locatie en data

PlaatsBegindatumTijdsduurPrijs
ARNHEM31 januari 20193,5 dagen€ 795,00
ARNHEM6 maart 20193,5 dagen€ 795,00
Nog te bepalenopen inschrijving3,5 dagen€ 795,00