Sectorinitiatief: Sturen op CO2

Cumela organiseert sinds 2014 een sectorinitiatief voor haar leden zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 4 procent emissie gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar 2014. Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren voor de CO2 prestatieladder kunnen deelnemer worden aan dit sectorinitiatief “Sturen op CO2”.

Inhoud

Jaarlijks organiseert Cumela in het kader van ‘Sturen op CO2’ een aantal bijeenkomsten; een plenaire bijeenkomst voor alle deelnemers en 2 x een workshop in de regio’s noordoost (Steenwijk), zuidoost (Uden), zuidwest Zevenbergen), midden (Oud Ade) en noordwest (Obdam).
 
Tijdens de bijeenkomsten wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers uitgebreid informatie met elkaar uit over relevante onderwerpen. Deelnemers ontvangen studiemateriaal inzake CO2--reductie ontvangen en hebben gratis toegang tot een telefonisch spreekuur over het thema. Tevens worden de onderwerpen zodanig gekozen dat de invalshoeken A, B en C van de norm aan bod komen. 
 
Door deelname aan het sectorinitiatief zijn de deelnemende bedrijven beter in staat hun CO2-emissie te reduceren en hun certificaat op een eenvoudige manier verlengen. De onderwerpen die per bijeenkomst aan bod komen zijn enerzijds gericht op het sturen van ondernemers op CO2. 

Details

Doelgroep: 
ondernemersbedrijfsopvolgers
Bijzonderheden: 

Kosten van deelname aan het initiatief per jaar per deelnemend cumelabedrijf voor leden van Cumela zijn in 2019 €500,-- (inclusief studiemateriaal en afsluitend diner per bijeenkomst). Niet-leden betalen € 667,-. 

Bij aanmelding wordt er contact met u opgenomen over de indeling van de regio en ontvangt u informatie over de komende bijenkomst(en).

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
Nog te bepalenopen inschrijving365 dagen€ 500,00