Bodemadvies in de praktijk

Grondig advies

Cumelabedrijven werken in, op en met grond. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat u als cumelaondernemer of medewerker voldoende kennis van die grond - de bodem - heeft. Wanneer maakt u welke keuzes als het gaat om verdichting, structuur, bodemvruchtbaarheid, bodemleven en voeding. Hoe communiceert u dat met uw opdrachtgever? Welke vaardigheden en kennis heeft u daar voor nodig?

 

Inhoud

Na het volgen van deze cursus staat u steviger in uw schoenen als 'bodemadviseur'.  In deze cursus gaat het niet alleen over bodemkennis, maar ook over communicatie en adviesvaardigheden.

In drie dagdelen besteden we aandacht aan:

Algemene bodemkennis
U leert over de eigenschappen van de verschillende grondsoorten en over de biologie van de bodem (vruchtbaarheid, structuur, verdichting en beworteling). Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van bodemverbetering, welke eisen stellen we aan specifiek bodemgebruik in de akkerbouw maar ook in de GWW. U leert de bodem te beoordelen en over de effecten van verschillende bodembewerkingen.

Adviseur
Het tweede dagdeel staat in het teken van communicatie en acquisitie. U leert hoe uw bodemkennis in het gesprek met uw opdrachtgever kunt gebruiken. Na dit dagdeel krijgt u een huiswerkopdracht mee naar huis: Schrijf een bodemadviesplan.

Bodem en advies
In derde dagdeel brengen we bodem en advies bij elkaar, want dat is waar het om draait. De wijze waarop u uw advies pro-actief aan uw opdrachtgever verkoopt is van groot belang. De combinatie van het adviseurschap en kennis van de bodem zorgt ervoor dat u straks een nog meer volwaardigere gesprekspartner bent voor uw opdrachtgevers.

Details

Doelgroep: 
ondernemersbedrijfsopvolgersleidinggevenden

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
NIJKERKopen inschrijving1,5 dag€ 335,00