Code 95

15 oktober 2014
Voor alle beroepschauffeurs in Europa geldt dat ze elke vijf jaar hun kennis voldoende moeten bijspijkeren. Concreet betekent dit dat iedere chauffeur in vijf jaar 35 nascholingsuren moeten volgen. Heeft u een beroepschauffeur in uw bedrijf, laat ze dan op tijd beginnen met de nascholing en het liefst elk jaar een aantal nascholingspunten behalen.
Overzicht resultaten code 95
Beroepschauffeurs moeten in 5 jaar 35 punten halen
 
De verplichte nascholing is vastgelegd in Code 95 (de code van bakbekwaamheid voor beroepschauffeurs) in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat een beroepschauffeur moet doen om erkend te worden en te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.
 
Door de punten voor Code 95 te behalen toont de chauffeur aan dat hij een vakbekwaam beroepschauffeur is. Deze code (met einddatum) is te vinden op het rijbewijs achter een voertuigcategorie. Deze code is verplicht voor beroepschauffeurs waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Een chauffeur kan de punten voor code 95 halen door 35 uur nascholing per 5 jaar te volgen.
 
Rijbewijs C
Heeft de chauffeur een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, dan is de eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar. Dit betekent dat de chauffeur uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moet hebben. Deze geldt dan tot 10 september 2021.
 
Rijbewijs behaald na 10 september 2009?
Als daar niet gelijk de basistraining vakbekwaamheid bij heeft gezeten, moet men deze alsnog volgen. De basistraining dus. Daarna kan men de nascholingspunten gaan halen binnen 5 jaar. Wel gelijk code 95 geregistreerd? Dan de datum aanhouden die op het rijbewijs staat. Bijvoorbeeld behaald op 29-6-2010, punten laten bijschrijven voor 29-6-2015.
 
Nascholing
De beroepschauffeur kan de nascholing volgen bij opleiders die door het CCV gecertificeerd zijn. Deze opleiders bieden gecertificeerde cursussen aan. De chauffeur dient zelf duidelijk aan te geven of de cursus mee moet tellen voor code 95. De opleider meldt de chauffeur voor aanvang van de cursus aan bij het CCV. Na afronding registreert de opleider dat de chauffeur de gehele cursus aanwezig is geweest. De 35 uur nascholing moet bestaan uit minimaal 7 uur praktijktraining. Een nascholingstraject kan er als volgt uit zien:
November 2013   7 uur Praktijk, Het nieuwe rijden (brandstofbesparing en schadepreventie)
Januari 2014         7 uur Theorie, VCA
December 2015   7 uur Theorie, Bedrijfshulpverlening
Januari 2016        7 uur Theorie, Digitale Tachograaf
Maart 2016           7 uur Theorie, Invullen Begeleidingsbrieven
 
Behaalde punten
De beroepschauffeur kan op mijn.ccvexamenhuis.nl zien welke diploma’s, certificaten en nascholingsuren hij heeft behaald in het kader van Code 95. De chauffeur logt hier in met zijn DigiD. Als de beroepschauffeur al de 35 uur nascholing heeft gehaald dan kan de chauffeur bij de gemeente van zijn woonplaats de geldigheid van zijn code 95 verlengen met 5 jaar. Het kan zijn dat tegelijkertijd het rijbewijs verlengd moet worden. Doch in veel gevallen lopen de geldigheidsdatum van het rijbewijs en code 95 niet gelijk.
 
Begin op tijd
Wij adviseren om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. De verwachting is dat er een capaciteitstekort ontstaat bij de opleiders als iedereen tot het laatste moment wacht. Hierdoor is het mogelijk dat de vakbekwaamheid van de beroepschauffeur niet op tijd kan worden verlengd.
 
Code 95 verlopen
Als het niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen, dan verloopt code 95 (vakbekwaamheid) en mag de beroepschauffeur zijn vak niet meer uitoefenen. Als de chauffeur daarna besluit oude vak weer op te pakken, dan moet de vakbekwaamheid weer vernieuwd worden. Dit kan de chauffeur doen door 35 uur nascholing te volgen. Nadat deze 35 uur is gevolgd én de code 95 op het rijbewijs is bijgeschreven, mag de beroepschauffeur zijn vak weer uitoefenen.
 
Vrijstellingen
Er zijn een aantal vrijstellingen. Een geldige code vakbekwaamheid is niet nodig voor:
- chauffeurs van hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance
- vervoer eigen materiaal dat de chauffeur zelf gebruikt voor zijn werk (mits minder dan 12 uur rijden per week)
 
Controle
De politie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat controleren op een geldige code vakbekwaamheid. De beroepschauffeur is zelf verantwoordelijk voor de bewijslast. De chauffeur moet dus zelf kunnen aantonen of hij recht heeft op een vrijstelling.
 
Code 95 en het buitenland
De beroepschauffeur kan de nascholing alleen in het land volgen waar hij woont of werkt. Als de chauffeur de nascholing volgt in het buitenland en dit in Nederland wilt registreren (bijvoorbeeld om een code 95 op uw Nederlandse rijbewijs te verkrijgen), zal hij het bewijs moeten leveren dat hij deelgenomen heeft aan een cursus in het buitenland die voldoet aan de eisen van de Richtlijn bij een daarvoor gecertificeerde opleider. Dit bewijs is een verklaring van de autoriteit uit het lidstaat waar de chauffeur de nascholing heeft gevolgd. Certificaten of verklaringen van opleidingsinstituten kunnen niet in behandeling worden genomen.
 
Cursussen via CUMELA Nederland

Cursus

Uren

Theorie/praktijk

Digitale Tachograaf

7

Theorie

Basis cursus lading zekeren

7

Theorie

Invullen Begeleidingsbrieven

7

Theorie

Basis VCA

7

Theorie

Veilig werken met de heftruck

7

Theorie

BHV basis en/of herhaling

7

Theorie

Chauffeursdag

7

Theorie

Winterdiensttraining

7

Theorie

Veilig werken langs de weg

7

Theorie

Het nieuwe rijden of Schadepreventief rijden

7

Praktijk

Vragen over een opleidingsplan voor code 95 of één van deze cursussen? Bel met de cursus-infolijn: (033) 2474920 of mail met cursus@cumela.nl.

Auteur: Erna Berends-Dijk