Geen vorderingen in het cao overleg

21 mei 2014
Hoewel we dit jaar vroeg zijn begonnen met het inplannen van onderhandelingsdagen voor een nieuwe cao LEO vanaf 1 juli 2014, zijn er helaas nog geen vorderingen te melden.

Na de eerste dag met inbreng en toelichting van onderwerpen door werkgevers- en werknemers delegaties, is het op de daarop volgende geplande dagen niet gekomen tot constructief overleg aan de onderhandelingstafel over de inhoud van de ingebrachte punten.

Van werkgeverszijde is aangegeven dat onder andere van belang is om te komen tot meer flexibiliteit bij de inzet van uren van het personeel. Maar er zijn ook andere onderwerpen die aandacht en nieuwe afspraken vragen zoals bijvoorbeeld voorzieningen voor ouderen die steeds langer in het arbeidsproces blijven door het opschuiven van AOW en pensioen. En bijvoorbeeld de invoering van het verplichte T-rijbewijs per 1 januari 2015 die zijn weerslag op de beroepsopleiding zal krijgen.

Uiteraard hebben de vakbonden ook hun wensenlijst. Inkomensverbetering voor de werknemers is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ook afspraken over werkzekerheid en medezeggenschap staan op hun lijst. Allemaal zaken die wat de werkgeversdelegatie betreft, aan de onderhandelingstafel besproken kunnen worden. Dat wil niet op voorhand zeggen dat we overal uit komen, maar werkgevers blokkeren geen onderwerpen die worden ingebracht voor constructief overleg.

Ondanks dit alles hebben de vakbonden FNV en HZC het overleg van deze week afgezegd en wensen zich te beraden over hoe verder te gaan met het overleg. Jammer en voor werkgevers eerlijk gezegd ook onbegrijpelijk. Het overlegtraject zal hierdoor worden vertraagd. Maar om dit traject weer op te starten, zijn werknemers nu aan zet!

Auteur: Riet Zweistra